Croeso i
Gyngor Bwrdeistref Siriol Caerffili

Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, ni fydd yr wefan yma ar gael rhwng 17:00 ar ddydd Gwener 30 Medi a 08:30 ar ddydd Llun 3 Hydref. Rydyn ni’n ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra.

Os oes gennych chi argyfwng na all aros nes bod y prif switsfwrdd (01443 815588) yn agor am 08:30 ar ddydd Llun 3 Hydref, gwelwch y rhifau cyswllt isod :-


  • Rhif argyfwng tu allan i oriau cyffredinol y Cyngor yw 01443 875500

  • Am unrhyw argyfwng sydd yn ymwneud â’r Gwasanaethau Cymdeithasol na all aros nes bod y gwasanaethau yn ystod y dydd ar gael, cysylltwch â Thîm Dyletswydd Argyfwng De-ddwyrain Cymru ar 0800 328 4432. Os oes gennych chi bryderon am berson sydd mewn perygl uniongyrchol o niwed, ffoniwch 999 ar gyfer Heddlu Gwent. Os oes argyfwng meddygol, ffoniwch eich Meddyg Teulu neu ambiwlans

  • Am unrhyw argyfwng sydd yn ymwneud â chofrestru genedigaeth, marwolaeth, priodas neu bartneriaeth sifil, ffoniwch 07771 886895

Welcome to
Caerphilly County Borough Council

This website will be unavailable from 17:00 on Friday 30 September to 8:30 on Monday 3 October 2022 for essential maintenance. We apologise for any inconvenience this may cause.

If you have an emergency that cannot wait until our Main Switchboard (01443 815588) opens at 08:30 on Monday 3 October 2022, please see the contacts below :-


  • The general council emergency out of hours number is 01443 875500

  • For Social Services related emergencies that cannot wait until day time services, please contact the South East Wales Emergency Duty Team on 0800 328 4432. If your concern is related to someone being at immediate risk of harm then please ring 999 for Gwent Police. If it is a medical emergency, you must phone your GP or an ambulance.

  • For emergencies regarding birth, death, marriage or civil partnership registration please call 07771 886895