News Centre

Dweud eich dweud ar ofal plant

Postiwyd ar : 13 Gor 2016

Dweud eich dweud ar ofal plant

Mae cost ac argaeledd gofal plant yn ystyriaeth bwysig ar gyfer pob rhiant wrth ddychwelyd i’r gwaith.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili eisiau barnau rhieni yn ymwneud â darpariaeth gofal plant ar draws y fwrdeistref.

Bydd pob arolwg sydd wedi ei gwblhau yn cael ei roi mewn i raffl fawr ar gyfer talebau’r Stryd Fawr werth £50 ac yn fwy pwysig bydd y wybodaeth a gesglir yn helpu siapio’r gwasanaethau.

Pan wnaed yr arolwg diwethaf yn 2013, fe wnaeth dros 1,000 o bobl ymateb i’r holiadur a’r canlyniad oedd dros 350 o leoedd gofal plant newydd yn cael eu sefydlu o fewn y fwrdeistref sirol yn ogystal â chyflwyno cymorth gofal plant ychwanegol ar gyfer plant 11 - 14 oed mewn ysgolion uwchradd.

Bydd yr arolwg yn rhedeg am ychydig o fisoedd eto ond anogir trigolion i gael eu barnau mewn cyn gynted â phosibl. 

Gellir ddod o hyd i’r arolwg yma -  www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=146833267268 01443 863232 i wneud cais am gopi caled neu am wybodaeth bellach.Ymholiadau'r Cyfryngau