Ysgolion, dyddiadau tymor a chau ysgolion

Cau ysgolion

Ydy’r tywydd wedi effeithio ar ysgol eich plentyn? Efallai bod ysgol eich plentyn wedi cau oherwydd bod y trydan wedi diffodd?  

Diwrnodau hyfforddiant Athrawon

Yn ystod y flwyddyn academaidd bydd ysgolion ar gau i ddisgyblion am hyd at bum diwrnod i gynnal hyfforddiant mewn swydd i athrawon. Isod mae rhestr o bryd mae ysgolion yn bwriadu cau yn ysgol y flwyddyn academaidd. Caiff ei diweddaru wrth i ni gael gwybodaeth gan ysgolion. Bydd ysgolion yn cadarnhau’r dyddiadau hyn i rieni a gofalwyr yn y ffordd arferol.

Diwrnodau hyfforddiant athrawon 2017-2018 (PDF)

Tymor yr haf 2018

  • Tymor yn dechrau ar ddydd Llun 16 Ebrill 2018
  • Ar Gau ar ddydd Llun 7 Mai 2018
  • Hanner tymor yn dechrau ar dydd Llun 28 Mai 2018
  • Hanner tymor yn gorffen ar dydd Gwener 1 Mehefin 2018
  • Tymor yn gorffen ar dydd Mawrth 24 Gorffennaf 2018