Ysgolion, dyddiadau tymor a chau ysgolion

Cau ysgolion

Ydy’r tywydd wedi effeithio ar ysgol eich plentyn? Efallai bod ysgol eich plentyn wedi cau oherwydd bod y trydan wedi diffodd?  

Diwrnodau hyfforddiant Athrawon

Yn ystod y flwyddyn academaidd bydd ysgolion ar gau i ddisgyblion am hyd at bum diwrnod i gynnal hyfforddiant mewn swydd i athrawon. Isod mae rhestr o bryd mae ysgolion yn bwriadu cau yn ysgol y flwyddyn academaidd. Caiff ei diweddaru wrth i ni gael gwybodaeth gan ysgolion. Bydd ysgolion yn cadarnhau’r dyddiadau hyn i rieni a gofalwyr yn y ffordd arferol.

Diwrnodau hyfforddiant athrawon 2017-2018 (PDF)

Tymor yr Haf 2017

 • Tymor yn dechrau ar ddydd Llun 24 Ebrill 2017
 • Ar Gau ar ddydd Llun 1 Mai 2017
 • Hanner tymor yn dechrau ar ddydd Llun 29 Mai 2017
 • Hanner tymor yn gorffen ar ddydd Gwener 2 Mehefin 2017
 • Tymor yn gorffen ar ddydd Gwener 21 Gorffennaf 2017

Tymor yr Hydref 2017

 • Tymor yn dechrau ar ddydd Iau 4 Medi 2017
 • Hanner tymor yn dechrau ar ddydd Llun 30 Hydref 2017
 • Hanner tymor yn gorffen ar ddydd Gwener 3 Tachwedd 2017
 • Tymor yn gorffen ar ddydd Gwener 22 Rhagfyr 2017

Tymor y Gwanwyn 2018

 • Tymor yn dechrau ar ddydd Lun 8 Ionawr 2018
 • Hanner tymor yn dechrau ar ddydd Llun 19 Chwefror 2018
 • Hanner tymor yn gorffen ar ddydd Gwener 23 Chwefror 2018
 • Tymor yn gorffen ar ddydd Iau 29 Mawrth 2018

Tymor yr Haf 2018

 • Tymor yn dechrau ar ddydd Llun 16 Ebrill 2018
 • Ar Gau ar ddydd Llun 7 Mai 2018
 • Hanner tymor yn dechrau ar ddydd Llun 28 Mai 2018
 • Hanner tymor yn gorffen ar ddydd Gwener 1 Mehefin 2018
 • Tymor yn gorffen ar ddydd Mawrth 24 Gorffennaf 2018
Cysylltwch â ni