Y Caws Mawr

Date : 28 Gorffennaf 2018 10:00a.m.

Venue : Caerphilly

Y Caws Mawr
Y Caws Mawr

27ain i 29ain Gorfennaf 2018

Wedi'i osod yng nghysgodion un o Gestyll mwyaf Ewrop, mae tref Caerffili yn dod yn fyw wrth i bobl o bob oedran ddod i'r Caws Mawr, gyda diddanwyr strydoedd, gwersylloedd hanes byw, cerddoriaeth, dawnsio, ffair draddodiadol, dawnsio gwerin, hebogyddiaeth, bwyta tân, clerwyr, trwbadwriaid a llawer mwy.

Mae'r Caws Mawr yn atyniad sydd yn 'rhaid ei weld' ar gyfer pob ymwelydd. Yn portreadu hanes, treftadaeth a diwylliant Caerffili, mae'r digwyddiad yn denu dros 80,000 o bobl yn flynyddol. Mae teuluoedd o bob cwr o'r wlad yn treiddio i Gaerffili i brofi'r rhaglen hwyliog hon o weithgareddau ac adloniant

Mae penwythnos y Caws Mawr yn ddigwyddiad AM DDIM a disgwylir dros 80,000 o bobl y flwyddyn hon.

Am ragor o wybodaeth am y digwyddiad hwn, ewch i wefan y Caws Mawr.


Tell us about your event block