Ymgynghoriad Cyllideb 2018/19

Mae bwrdeistref sirol Caerffili yn wynebu gorfod gwneud arbedion pellach o fwy na £7.2 miliwn yn y flwyddyn ariannol nesaf (2018/19).

Ar hyn o bryd mae'r cyngor yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus pellgyrhaeddol, ac rydym am i chi gymryd rhan a dweud eich dweud fel y gallwn ddiffinio ein blaenoriaethau a chyflwyno cyllideb sy'n cyd-fynd ag anghenion a dyheadau ein cymunedau.

Sesiynau galw i mewn yr Ymgynghoriad Cyllideb

  • Llyfrgell Bargod - 21/11/17, 2pm - 6pm
  • Llyfrgell Caerffili - 23/11/17, 2pm - 6pm
  • Palas Rhisga - 27/11/17, 10.30am - 2.30pm
  • Canolfan Gymunedol Dewi Sant, Rhymni - 29/11/17, 11am - 2pm
  • Llyfrgell Coed Duon - 30/11/17, 10.30am - 2.30pm
  • Llyfrgell Nelson - 4/12/17, 10am - 1pm
  • Y Tabernacl, Trecelyn - 5/12/17, 10.30am - 2pm
  • Tredegar Newydd, Canolfan Rhosyngwyn - 7/12/17, 10.30am - 2.30pm
  • Llyfrgell Ystrad Mynach - 11/12/17, 10am - 1pm

Dweud eich Dweud

Bydd yr arolwg ar gael ar-lein tan ddydd Llun 8fed Ionawr 2018.  

Bydd yr adborth wedyn yn cael ei ystyried fel rhan o adroddiad y gyllideb derfynol a fydd yn cael ei gyflwyno i'r cyngor yn y Flwyddyn Newydd.

Gwybodaeth bellach

Ar gyfer preswylwyr sydd ag unrhyw ofynion penodol megis mynediad, dolen glyw, angen cyfleusterau cyfieithu neu sy'n dymuno defnyddio'r Gymraeg yn y digwyddiad, cysylltwch â ni ar 01443 864354 neu unedgyfathrebu@caerffili.gov.uk