Ymgysylltu â Dinasyddion

A ydych am gysylltu â dinasyddion?

Efallai eich bod yn unigolyn neu’n grŵp sydd yn ceisio perswadio pobl i chwarae mwy o ran fel dinasyddion. Neu efallai eich bod am ganfod mwy am ddinasyddiaeth yn gyffredinol.

Mae’r adran hon o’r pecyn cymorth yn cynnig teclynnau i chi i ystyried a chyflawni gwaith ymgysylltu â dinasyddion. Mae’n cynnwys hefyd nifer o declynnau arfarnu cychwynnol.

Teclynnau ar gyfer ystyried cynnwys dinasyddion

Beth yn union yw ymgysylltu â dinasyddion? Gweler isod rhai dolennau a fydd yn ateb y cwestiwn, a chwestiynnau eraill.

Beth yw ymgysylltu â dinasyddion? A chwestiynau eraill

Ffyrdd o ymgysylltu â dinasyddion

Lefelau o ymgysylltu â dinasyddion

Awgrymiadau

Teclynnau ar gyfer ymgysylltu â dinasyddion

Os ydych yn gwneud prosiect ymgysylltu â dinasyddion, bydd yna gamau a cherrig milltir pwysig. Dyma rhai o’r teclynnau a fydd yn helpu gyda’r rhain.

Y camau cynnar

Ymgysylltu â dinasyddion - arfarnu