Gwybodaeth biliau cyfraddau Busnes

Dyma wybodaeth esboniadol am gyfraddau busnes a gwybodaeth ariannol o’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu dros ardal Gwent a Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Nid ydym yn darparu’r wybodaeth hon gyda’ch bil ond mae croeso i chi  gysylltu â ni os ydych eisiau i ni anfon copi caled atoch.

Dogfennau 2019/20

Dogfennau 2018/19

Dogfennau 2017/18

Cysylltwch â ni