Casgliadau a gollwyd

Os oes gennych gontract gyda ni i gasglu eich gwastraff masnachol ac nid yw'n cael ei gasglu ar y diwrnod a drefnwyd, rhowch wybod i ni.

Fodd bynnag, cyn cysylltu â ni, gofynnir i chi gyfeirio at y rhestr ganlynol, sy'n darparu rhesymau posibl pam nad yw'ch gwastraff wedi cael eu casglu.

  • Nid oedd y bin / sachau wedi'u gosod yn y man casglu erbyn 9am ar y diwrnod casglu
  • Roedd y bin / sachau yn cynnwys deunyddiau a restrir ar gefn eich ffurflen ddyletswydd gofal, er enghraifft, pren a gwastraff hylif.
  • Roedd y bin / sachau yn anarferol o drwm
  • Nid oedd y caead ar eich bin ar gau
  • Roedd gwastraff ychwanegol wedi'i osod i'w gasglu nad oedd mewn sachau oren

Fel arall, gallwch gysylltu â Strategaeth a Gweithrediadau Gwastraff.