Contractau newydd 1 Ebrill 2018 - 31 Mawrth 2019

Mae gan bob eiddo masnachol 'ddyletswydd gofal' o dan adran 33 a 34 o Ddeddf Amddiffyn yr Amgylchedd 1990 i sicrhau fod gwastraff sy’n cael ei gynhyrchu yn cael ei gadw mewn modd diogel ac mae ond yn cael ei drosglwyddo i berson neu bersonau sydd â hawl cyfreithiol i’w gludo neu ei waredu.

Gallu methu a chydymffurfio yn arwain at weithrediad cyfreithiol yn cael ei gymryd a dyma’r gosb fwyaf:

  • Yn Llys yr Ynadon: - dirwy ddim yn fwy na £5,000 ar gyfer pob trosedd o fethu a chydymffurfio gyda’r uchod.
  • Yn Llys y Goron - dirwy ddiderfyn.
  • £300 Hysbysiad Cost Benodol ar gyfer pob trosedd o fethu a chydymffurfio gyda’r uchod. 

Ailgylchu

Mae gan bob busnes ddyletswydd i sicrhau fod gwastraff ailgylchu (papur, cerdyn, plastig, tuniau/caniau a gwydr) yn cael ei ailgylchu lle bynnag fod hynny’n bosib. Mae contractau ailgylchu yn cael eu darparu ar hanner cost casgliadau sbwriel. 

Maint y Bin

Cost Flynyddol

Cost Flynyddol

Replacement Charge

140

 £130.00

£13.50

£40.14

240

 £193.50

£13.50

£40.14

660

 £451.50

£42.00

£198.31

Sachau ailgylchu masnachol £46.00 am rolyn o 26. 

Cadis Gwastraff Bwyd

For businesses that generate food waste, we offer a reliable and competitive food waste collection service.

Food waste collection contracts are available for the following receptacle sizes:

Cadis Gwastraff Bwyd Allanol 

Cost Flynyddol

Blaendal Ad-daladwy

1 - 5 (23 litr)

£97.00

£13.00

6 - 10 (23 litr)

£194.00

£26.00

Gwrthod taliadau bin

If you would like to arrange for us to collect your trade waste contracts are available for the following receptacle sizes:

Maint y Bin

Cost Flynyddol

Cost Chwech Misol

Blaendal

Replacement Charge

140

 £260.00

 £130.00

£13.50

£40.14

240

 £387.00

 £193.50

£13.50

£40.14

360

 £544.00

 £272.00

£20.00

£69.79

660

 £903.00

 £451.50

£42.00

£198.31

1100

 £1,378.00

 £689.00

£62

£251.73

Sachau gwastraff masnachol  £92.00 am rolyn o 26.

Siopau Elusen

Ailgylchu

Maint y Bin

Cost Flynyddol

Blaendal

Replacement Charge

140

 £65.00

£13.50

£40.14

240

 £83.50

£13.50

£40.14

Sachau ailgylchu - £23.00 (26 y rholyn)

Food waste charges for charity shops

Food waste charges

Yearly Charge

1 to 5

£42.00

6 to 10

£84.00

Costau biniau gwastraff ar gyfer siopau elusen

Maint y Bin – Gwastraff

Cost Flynyddol

Cost Chwech MisolBlaendal

Replacement Charge

140

 £130.00

 £65.00

£13.50

£40.14

240

 £167.00

 £83.50

£13.50

£40.14

360

 £196.00

 £98.00

£20.00

£69.79

660

 £243.00

 £121.50

£42.00

£198.31

1100

 £279.00

 £139.50

£62

£251.73

Sachau Gwastraff Masnachol Cyffredinol - £46.00 (26 y rholyn).

Busnesau bach

Os ydych yn fusnes bach ac nad oes angen bin masnachu arnoch, gallech brynu a rholyn o 25 sach masnach o unrhyw un o’n swyddfeydd arian parod am £92.00. Os yw eich busnes yn cynhyrchu gwastraff ailgylchu (papur, cerdyn, plastig, tuniau/caniau neu wydr) mae sachau ailgylchu masnach ar gael am hanner y gost am £46.00.

Gwnewch gais am gontract

Bydd pob cynhwysydd yn cael ei ddosbarthu a chyhoeddir anfoneb. Caiff anfonebau eu cyhoeddi ddwywaith y flwyddyn ym mis Ebrill a mis Hydref a chodir tâl chwe mis ymlaen llaw.

Fel arall, gallwch gysylltu â Strategaeth a Gweithrediadau Gwastraff.