Chwilio am safle busnes? 

Mae gan Fwrdeistref Sirol Caerffili gymuned fusnes ddynamig ac amrywiol yng nghalon De Cymru a gall gynnig amrywiaeth eang o safleoedd masnachol i fusnesau. 

Gallwch ddod o hyd i amryw fathau o leoedd yn ein safleoedd busnes ac yng nghanol ein trefi gan gynnwys swyddfeydd o safon uchel, cyfleusterau manwerthu, safleoedd datblygu ac unedau diwydiannol o bob maint. 

Os ydych yn chwilio am safle mae ein Cyfeirlyfr Eiddo, Tir a Manwerthu yn cynnig gwasanaeth canfod eiddo masnachol personol. Caiff y wybodaeth eiddo ar y gronfa ddata ei darparu gan Asiantau masnachol lleol a chenedlaethol a chaiff ei diweddaru’n rheolaidd. 

Mae ein tîm eiddo dynodedig ar gael i'ch helpu a’ch cefnogi i ddod o hyd i eiddo addas yn yr ardal. I gael rhagor o wybodaeth neu i siarad ag un o’r tîm, ffoniwch 01443 866221 neu anfonwch e-bost i eiddobusnes@caerffili.gov.uk.

Cysylltwch â ni

Tudalennau Cysylltiedig

Cynllunio ar gyfer busnesau