Enwi strydoedd a rhifo

Rydyn ni’n gyfrifol am enwi pob stryd ac am rifo neu enwi eiddo o fewn Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Ffeithlen: Cyfeiriadau, cynhyrchiant ac effeithlonrwydd mewn llywodraeth leol

Rhestr Tir ac Eiddo Genedlaethol – Set data unigryw

I gael rhagor o wybodaeth am enwi strydoedd a rhifo, e-bostiwch llpg@caerphilly.gov.uk.

Cysylltwch â ni