Contractau a ddyfarnwyd

Mae'r cyngor yn sefydliad cymhleth sy'n darparu ystod amrywiol o nwyddau, gwaith a gwasanaethau i gymunedau'r fwrdeistref sirol.

Rydym yn gwario tua £170m bob blwyddyn gyda darparwyr trydydd parti, ac rydym yn gweithio'n galed i sicrhau bod y gweithgaredd caffael nid yn unig yn cyd-fynd â gofynion ein cymunedau, ond hefyd yn broses deg, tryloyw, ac yn gadarn yn gyfreithiol.

Mae'r ddogfen isod yn rhoi manylion yr holl gontractau a ddyfarnwyd gan y Cyngor o 1 Ebrill 2008.

Contractau a ddyfarnwyd (PDF)

SATC

Rydym yn edrych yn barhaus i ddatblygu perthnasau allweddol hirdymor gyda chadwyn gyflenwi pwrpasol, yn enwedig gyda chysylltiadau lleol. Un o'r perthnasoedd mwy arwyddocaol yw Rhaglen Tai SATC, lle mae rhai contractau a fframweithiau cymhleth wedi'u sefydlu gyda mewnbwn sylweddol y gadwyn gyflenwi leol. Mae'r isod yn tynnu sylw at gontractau a fframweithiau o'r fath ers mis Mehefin 2013;

  • Contract Partner Cyflenwi SATC
  • Fframwaith Is-Gontractwyr DLO SATC
  • Contract Gwaith Mewnol SATC
  • Fframwaith Gwaith Allanol SATC
  • Cytundeb Lotiau Bach SATC (2015/16)

Gwahoddir contractwyr a benodwyd ar y fframweithiau i gymryd rhan mewn cystadlaethau bach o'r gwahanol lotiau yn ôl yr angen.

Mae'r ddogfen isod yn rhoi manylion yr holl gytundebau a chystadlaethau bach a ddyfernir ar gyfer yr holl Fframweithiau SATC a Lotiau.

Cofnod cystadleuaeth fach (PDF)

Gwahoddir contractwyr a benodir ar y System Brynu Ddeinamig ar gyfer Darparu Adeiladwyr Cyffredinol i gymryd rhan mewn cystadlaethau bach.

Rhestr o gontractwyr (PDF)

Contractau cludiant

System Brynu Ddeinamig

Rydym wedi sefydlu System Brynu Ddeinamig (DPS) ar gyfer darparu cludiant o ansawdd uchel a chost effeithiol ar gyfer gofynion yr Uned Cludiant Integredig. Mae'r gofynion yn cynnwys tacsis, bysiau mini a cherbydau hygyrch i gadeiriau olwyn.

Mae'r ddogfen isod yn rhoi manylion yr holl DPS a ddyfarnwyd gan y cyngor ers mis Gorffennaf 2015. 

Cludiant DPS - Cofnod Cystadleuaeth Fach (PDF)
Trafnidiaeth DPS - Cofnod Cystadleuaeth Fach - Lot 3 (PDF)

Contractau bysiau ysgol a choleg

Rydym wedi sefydlu Fframwaith Aml-Ddarparwyr ar gyfer darparu cludiant o ansawdd uchel a chost-effeithiol ar gyfer gofynion yr Uned Gludiant Integredig. Natur y Fframwaith yw darparu Contractau Dynodedig Cartref i Ysgol / Bws Coleg dynodedig ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth sy'n derbyn cludiant am ddim. 

Mae'r ddogfen isod yn rhoi manylion am yr holl gontractau bysiau a ddyfarnwyd ers cychwyn y trefniant ar y 1 Ionawr 2015.

Bysiau Trafnidiaeth - Cofnod Cystadleuaeth Fach (PDF)

Privacy Notice

Hysbysiad Preifatrwydd Caffael (PDF)

Cysylltwch â ni