Cynllun Cynnal a Chadw Priffyrdd

Mae Cynllun Cynnal a Chadw Priffyrdd (CCCP) Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili (CBSC) yn cofnodi sut rydym yn rheoli a chynnal ein ffyrdd ac asedau, sut y dylid cynnal arolygiadau a chanllawiau ar gyfer arolygwyr priffyrdd i helpu i asesu diffygion priffyrdd. 

Cynllun Cynnal a Chadw Priffyrdd (PDF)