Etholiad Seneddol Ewropeaidd 2019

Mae etholiadau Senedd Ewrop yn cael eu cynnal bob pum mlynedd ac mae  rhanbarth etholiadol Cymru yn anfon pedwar Aelod i Senedd Ewrop.

Prydain yw un o wyth gwlad – gan gynnwys Yr Almaen a Ffrainc – i ddefnyddio system "rhestr gaeedig". Felly rydych yn pleidleisio am blaid, yn hytrach nag unigolyn (er gall ymgeiswyr Annibynnol gael hawl i sefyll hefyd). Mae’r pleidiau eu hun yn penderfynu pwy sy’n mynd ar y rhestr ymgeiswyr ar gyfer y 12 rhanbarth etholiadol. Y rhai sydd ar y brig sydd â’r cyfle gorau o gael eu hethol. Y ffordd y mae seddi yn cael eu rhoi o fewn pob etholaeth Ewropeaidd yw drwy ddefnyddio’r D'hondt., sy’n ffurf o gynrychiolaeth gyfrannol.

Mae’r etholiadau nesaf fod digwydd yn 23 Mai 2019.

Cysylltwch â ni