News Centre

‘Play Me, I’m Yours’ yng Nghanolfan Ymwelwyr Coedwig Cwmcarn

Postiwyd ar : 20 Aws 2018

‘Play Me, I’m Yours’ yng Nghanolfan Ymwelwyr Coedwig Cwmcarn
Grŵp Sgowtiaid 1af Abercarn yn Sesiwn Peintio Piano'r Cymoedd diweddar yng Nghanolfan Ymwelwyr Coedwig Cwmcarn
Mae'r digwyddiad cerddoriaeth ‘Play Me, I’m Yours’ ar gael ar hyn o bryd yng Nghanolfan Ymwelwyr Coedwig Cwmcarn.

Mae'r prosiect yn deillio o waith yr artist Luke Jerram a gyrhaeddodd dros 10 miliwn o bobl trwy osod pianos ar draws gwahanol ddinasoedd o Hong Kong, i Baris ac Efrog Newydd.

Er mwyn dathlu trefi a chreadigrwydd lleol Cymoedd De Cymru, bydd 10 pianos unigol yn cael eu gosod o ganol tref Castell-nedd i Goedwig Cwmcarn dros yr haf.

Mae gosod y pianos yng Nghymoedd De Cymru yn dilyn lansiad llwyddiannus y gân ‘Ein Cymoedd, Our Valleys’ ar Spotify fis diwethaf. Mae'r gân hon a ysgrifennwyd ac a berfformiwyd gan y canwr-gyfansoddwr Cymreig Kizzy Crawford, ynghyd â mwy na 200 o blant ysgol y Cymoedd, yn dathlu ysbryd cerddorol y Cymoedd. Bydd gan bob un o'r 10 piano'r ddalen gerddoriaeth ar gyfer y gân hon fel y gall pawb sy'n ymweld canu'n uchel â balchder.

Trefnwyd y digwyddiad hwn gan Dasglu Llywodraeth Cymru yn y Cymoedd, fel rhan o ymgyrch Ein Cymoedd, Ein Dyfodol.

Cafodd y piano yng Nghoedwig Cwmcarn ei ddylunio a'i baentio gan Grŵp Sgowtiaid 1af Abercarn a gwirfoddolwyr mewn Sesiwn Peintio Piano'r Cymoedd arbennig ar ddydd Mercher 15fed Awst ac mae bellach ar gael i ymweld â hi bob dydd tan ddydd Sul 9fed Medi.

Dywedodd Alun Davies, Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus, a Chadeirydd y Tasglu Gweinidogol: Mae gennym ysbryd cymunedol, talent a thirlun mor anhygoel yn y Cymoedd. Beth am ddod at ein gilydd i ganu'n uchel, canu'n falch a rhannu gyda'r byd yr holl bethau sydd gennym i ddathlu yng Nghymoedd De Cymru.”

Dywedodd y Cynghorydd David Poole, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, “Mae hon yn rhaglen wych a fydd yn helpu i annog pobl i aros ac archwilio eu cymunedau eu hunain yn ogystal â dod â mwy o dwristiaeth ac ymwybyddiaeth i Gymoedd y De. Rwy'n edrych ymlaen at weld y gymuned leol yn dod ynghyd yng Nghoedwig Cwmcarn i fwynhau a chymryd rhan yn y dathliad hwn o ddiwylliant Cymru.”

I gael gwybod mwy am y gweithgareddau yng Nghoedwig Cwmcarn ffoniwch 01495 272001 neu ewch at y dudalen Facebook www.facebook.com/cwmcarnforest.

Neu, am ragor o wybodaeth am 'Ein Cymoedd, Ein dyfodol' a chynlluniau'r tasglu i gefnogi ein Cymoedd ewch i https://beta.llyw.cymru/ein-cymoedd-ein-dyfodol new ewch i http://www.facebook.com/talkvalleys/

 


Ymholiadau'r Cyfryngau