News Centre

Torfeydd yn ymgasglu i gynnig croeso brenhinol

Postiwyd ar : 08 Gor 2019

Torfeydd yn ymgasglu i gynnig croeso brenhinol

Daeth torfeydd o drigolion o bob oed allan i strydoedd Tredegar Newydd i roi croeso arbennig i'w Huchelderau Brenhinol, Tywysog Cymru a Duges Cernyw yr wythnos hon.

Roedd yr haul yn tywynnu ar gyfer y cwpl wrth iddynt ymweld â dau leoliad yn y pentref fel rhan o'u hymweliad haf blynyddol â Chymru.

I ddechrau, galwodd Tywysog Cymru a Duges Cernyw i mewn i Amgueddfa'r Tŷ Weindio i weld yr injan weindio Fictoraidd wedi'i hadfer yn llwyr ac arferai bweru'r lifftiau gan fynd â gweithwyr i mewn i'r siafftiau mwyngloddio o dan y ddaear. Fe wnaethant hefyd gyfarfod â grŵp crefft lleol i weld eu gwaith.

Wedyn, treuliasant amser yn sgwrsio â'r dorf wrth iddynt gerdded i Ysgol Gynradd y Rhosyn Gwyn gerllaw i gwrdd â phlant a staff sy'n ymwneud â phrosiectau llythrennedd a bwyta'n iach. Yn ystod yr ymweliad, dyfarnodd Eu Huchelderau Brenhinol Wobr Ansawdd Genedlaethol glodfawr i'r ysgol gan Rwydwaith Cynlluniau Ysgolion Iach Cymru.

Mae'r Wobr Ansawdd Genedlaethol yn cydnabod rhagoriaeth mewn arferion ysgol gyfan ar draws nifer o themâu sy'n gysylltiedig ag iechyd, fel bwyd a ffitrwydd, iechyd a lles meddyliol ac emosiynol, datblygiad personol a pherthnasau yn ogystal â materion amgylcheddol.

Mae'r ysgol hefyd wedi bod yn rhan o brosiect cyfansoddi caneuon a chanu gyda'r elusen, ‘The Aloud Charity’. Mae’r prosiect, o'r enw ‘Aloud in the Classroom’, yn brosiect peilot a gobeithir ei gyflwyno i ysgolion eraill ledled Cymru.

Tim Rhys-Evans MBE yw sylfaenydd a Chyfarwyddwr Artistig yr elusen, ‘The Aloud Charity’. Mae Tim, sy'n wreiddiol o Dredegar Newydd ac yn gyn-ddisgybl yn Ysgol Gynradd Elliotstown (Ysgol Gynradd y Rhosyn Gwyn erbyn hyn), yn arweinydd corawl ac arbenigwr llais sy'n fwyaf adnabyddus fel sylfaenydd Only Men Aloud ac Only Boys Aloud.

Mae'r daith yn cyd-fynd â hanner canmlwyddiant arwisgiad Ei Uchelder Brenhinol fel Tywysog Cymru a bydd yn gyfle i ddathlu'r amrywiaeth o elusennau, sefydliadau a chymunedau yng Nghymru y bu'r Tywysog yn ymwneud â hwy yn ystod y pum degawd diwethaf.

Gellir gweld lluniau o'r ymweliad brenhinol yma

https://www.flickr.com/photos/caerphillycbc/albums/72157709425142061  
 
 Ymholiadau'r Cyfryngau