News Centre

Ysgol a Chanolfan Adnoddau Cae’r Drindod i elwa ar fuddsoddiad o £10 miliwn

Postiwyd ar : 12 Gor 2019

Ysgol a Chanolfan Adnoddau Cae’r Drindod i elwa ar fuddsoddiad o £10 miliwn

Mae Ysgol a Chanolfan Adnoddau Cae'r Drindod ar fin elwa ar fuddsoddiad o £10 miliwn fel rhan o Fand B Rhaglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru.

Cytunodd Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ar y cynnig ar gyfer Ysgol a Chanolfan Adnoddau Cae'r Drindod yn Ystrad Mynach yn gynharach yr wythnos hon (dydd Mercher 10 Gorffennaf), sy'n amodol ar gymeradwyaeth achos busnes gan Lywodraeth Cymru ac ymgynghoriad llawn.

Mae'r cyngor eisoes wedi buddsoddi £1.3 miliwn yn ystod y 6 mlynedd diwethaf yn brosiectau cynnal a chadw cyfalaf yn yr ysgol. Yn ogystal, mae'r Cyngor ar hyn o bryd yn gwneud gwaith gwella yn yr ysgol gan ddefnyddio oddeutu £900,000 o danwariant ym Mand A Rhaglen Ysgolion ac Addysg yr 21ain Ganrif.

Dywedodd y Cyng. Philippa Marsden, Aelod Cabinet dros Addysg a Chyflawniad:  “Mae'r Cyngor eisoes wedi buddsoddi'n sylweddol yn yr ysgol o safbwynt ehangu a gwella. Fodd bynnag, mae'n amlwg bod y galw am yr ysgol o niferoedd y disgyblion a ragwelir, anghenion mwy cymhleth a newidiol y disgyblion, ynghyd â gofynion y Bil Diwygio Anghenion Dysgu Ychwanegol wedi arwain at yr angen i ehangu'r ddarpariaeth ymhellach yn yr ysgol hon ar unwaith.”

Mae hygyrchedd wrth wraidd y cyfleusterau newydd a gynigir ar gyfer Ysgol a  Chanolfan Adnoddau Cae’r Drindod. Bydd y gwaith, ar ôl ei gwblhau, yn gwneud yr ysgol yn fwy hygyrch i bawb, a bydd yn rhoi cyfle i bob disgybl ddysgu mewn amgylchedd modern sy'n gweddu i'r 21ainGanrif.

Mae Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif yn gydweithrediad rhwng Llywodraeth Cymru a chynghorau Lleol. Mae'n rhaglen buddsoddi cyfalaf sylweddol, hirdymor a strategol gyda'r nod o greu cenhedlaeth o Ysgolion yr 21ain Ganrif yng Nghymru.Ymholiadau'r Cyfryngau