News Centre

Sioe ‘WOMANS (like Romans but with a ‘W’)’ yn dod i Sefydliad y Glowyr Coed Duon

Postiwyd ar : 18 Meh 2019

Sioe ‘WOMANS (like Romans but with a ‘W’)’ yn dod i Sefydliad y Glowyr Coed Duon
Daw’r sioe theatr gorfforol ddyfeisgar, doniol a hynod bleserus hon i Sefydliad y Glowyr Coed Duon.

Hoffai’r Sefydliad eich gwahodd i weld un o’r sioeau mwyaf eithriadol yr haf eleni. Mae sioe ‘WOMANS (like Romans but with a ‘W’)’ yn llawn hwyl ac yn hynod o ddifyr ac mae'n dod i Sefydliad y Glowyr Coed Duon ar nos Fercher 19 Mehefin am 7.30pm

Mae'n 44CC, adeg Rhufain hynafol. Mae ein harwres, Leta, wedi cael ei ddatgan fel bradychwr gan y Senedd Rufeinig. Mae hi'n cael cosb sy'n waeth na marwolaeth – sef i'w dileu o hanes. Ond gyda chymorth yr Awenau direidus, mae hi'n gwrthryfela yn erbyn y Weriniaeth. Ymunwch â thaith benderfynol Leta i adennill ei lle yn y llyfrau hanes.

Yn llawn comedi corfforol fel clown a cherddoriaeth wreiddiol, mae ‘WOMANS’ yn stori aflafar am y gwrthwynebiad benywaidd cyntaf.

Mae Scratchworks yn ensemble o bedair menyw sy'n gweithio ar y cyd i greu theatr hynod weledol a chwareus o'r newydd. Maent yn defnyddio cymysgedd eclectig o symudiadau corfforol, pypedau a cherddoriaeth fyw sy'n synnu, diddanu ac ysbrydoli cynulleidfaoedd. Mae'r cwmni'n creu straeon gwreiddiol gyda'u cyfuniad unigryw o gerddoriaeth fyw, comedi a thwyll theatraidd.

Mae Scratchworks wedi teithio'r DU o'r blaen i leoliadau gan gynnwys Canolfan Gelfyddydau Battersea, Theatr Barbican Plymouth, Theatr Frenhinol Caerfaddon a'r Pleasance Dome yng Ngŵyl ‘Fringe’ Caeredin. Mae Cyngor Celfyddydau Lloegr yn cydnabod ac yn cefnogi eu gwaith.

Bydd sioe ‘WOMANS (like Romans but with a ‘W’)’ yn Sefydliad y Glowyr Coed Duon nos Fercher 19 Mehefin am 7.30pm. Cost tocynnau yw £14.50 / £12.50 i gonsesiynau ac maent ar gael o’r swyddfa docynnau ar 01495 227206 neu ar-lein ar www.blackwoodminersinstitute.com.

Os oes ymholiadau pellach gennych, cysylltwch â Katie Arthur ar 01495 224425 neu e-bostiwch arthuk1@caerffili.gov.uk.


Ymholiadau'r Cyfryngau