News Centre

Mae Gŵyl Flodau Caerffili yn Dychwelyd

Postiwyd ar : 19 Meh 2019

Mae Gŵyl Flodau Caerffili yn Dychwelyd

Ar Fehefin 21-23 rhwng 10am-4pm, bydd Canol Tref Caerffili yn llawn blodau ar gyfer Gŵyl Flodau Caerffili.

Mae'r digwyddiad hwn, a drefnwyd gan Gyngor Tref Caerffili, yn addo cynnwys amrywiaeth o drefniadau blodeuog trawiadol i ymwelwyr eu mwynhau ac mae'n rhad ac am ddim i bawb i fynychu.

Bydd yr arddangosiadau hyn yn cael eu harddangos mewn grŵp o Eglwysi sy'n cynnwys Eglwys Bresbyteraidd Windsor Road, Eglwys Fethodistaidd Wesleaidd, Eglwys Gatholig Santes Helen, Eglwys Mount Carmel a llawer mwy!

Bydd hyd yn oed arddangosfeydd yng Nghanolfan Gymunedol y Twyn, y Llyfrgell thafarn Malcolm Uphill.

I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch y llinell ddigwyddiadau ar 02920 888777.Ymholiadau'r Cyfryngau