News Centre

Mae enwebiadau bellach ar agor ar gyfer Gwobrau Cyflawniad Gwirfoddolwyr

Postiwyd ar : 17 Meh 2019

Mae enwebiadau bellach ar agor ar gyfer Gwobrau Cyflawniad Gwirfoddolwyr
Mae enwebiadau bellach ar agor ar gyfer y seremoni wobrwyo fawreddog sy'n cydnabod ymdrechion gwirfoddolwyr ymroddedig.

Mae Gwobrau Cyflawniad Gwirfoddolwyr CMGG Caerffili yn cael eu trefnu mewn partneriaeth â Chyngor Caerffili ac yn rhoi cyfle i gydnabod pobl a grwpiau lleol sy'n rhoi o'u hamser, eu hegni a'u sgiliau i helpu eraill.

Gellir enwebu gwirfoddolwyr o dan ystod o gategorïau i gynnwys gwirfoddoli o fewn elusen leol, cefnogi sefydliad statudol neu helpu eraill yn anffurfiol yn eu cymuned neu gymdogaeth;

·         Gwirfoddolwr Oedolyn
·         Gwirfoddolwr Amgylcheddol
·         Gwobr Ddinesig y Maer - Gwirfoddolwr Ar Lawr Gwlad
·         Gwirfoddolwr Grŵp
·         Gwirfoddolwr Rhiant y Flwyddyn
·         Taith Bersonol
·         Gwirfoddolwr Ymddiriedolwyr
·         Gwirfoddolwr Ifanc
 
Bydd seremoni wobrwyo arbennig i gydnabod enillwyr a'r rhai sy'n cael eu cymeradwyo'n fawr yn cael ei chynnal yn yr Hydref yn Sefydliad y Glowyr Coed Duon.

Er mwyn cael ei hystyried am wobr, mae'n rhaid i unigolion neu grŵp o wirfoddolwyr gyflawni eu gweithgaredd gwirfoddoli yn ardal Bwrdeistref Sirol Caerffili.

I gael y canllawiau a ffurflen enwebu, ewch i: www.gavowales.org.uk/recognition Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw dydd Gwener 19 Gorffennaf 2019.


Ymholiadau'r Cyfryngau