News Centre

Diwrnod Camerâu Gwyliadwriaeth

Postiwyd ar : 19 Meh 2019

Diwrnod Camerâu Gwyliadwriaeth

Ar 20 Mehefin, am 9am, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn agor drysau’r ystafelloedd rheoli yn Storfa Tir-y-berth ar gyfer y Diwrnod Camerâu Gwyliadwriaeth cenedlaethol cyntaf. Mae Ysgol Gynradd Tir-y-berth yn un o nifer o ysgolion sy'n cael eu gwahodd i'r digwyddiad i weld drostynt eu hunain sut mae'r ystafell reoli'n gweithio.

Mae Diwrnod Camerâu Gwyliadwriaeth yn ddigwyddiad cenedlaethol i annog sgwrs am ddefnyddio camerâu gwyliadwriaeth mewn cymdeithas fodern. Bwriad y diwrnod yw codi ymwybyddiaeth o gamerâu gwyliadwriaeth a chreu dadl ynghylch sut y cânt eu defnyddio mewn cymdeithas.

Dywedodd Tony Porter, Comisiynydd Camerâu Gwyliadwriaeth "Diwrnod Camerâu Gwyliadwriaeth yw’r cyntaf o’i fath yn y byd. Weithiau cyfeirir at y DU fel 'y wlad fwyaf dan wyliadwriaeth ar y blaned'. O bwysigrwydd mawr yw’r angen am sgwrs genedlaethol am y ffordd y mae technoleg camerâu yn esblygu, yn enwedig o ran adnabod wynebau awtomatig a deallusrwydd artiffisial a sut y gwir defnyddir camerâu gwyliadwriaeth yn ymarferol, pam maen nhw'n cael eu defnyddio a phwy sy'n eu defnyddio.

Aeth ymlaen "Mae'r sgwrs hon yn bwysig, gan ein bod i gyd yn cael ein dal gan lensys y camera ac oherwydd bod systemau camera gwyliadwriaeth i fod i gael eu defnyddio er budd y cyhoedd – i gadw cymunedau'n ddiogel. Mae ymgysylltu sifil yn elfen allweddol o'r strategaeth camerâu gwyliadwriaeth genedlaethol ac rwyf am i bobl sy'n defnyddio camerâu bod yn agored o ran yr hyn y maent yn gwneud."

Ychwanegodd y Cynghorydd Eluned Stenner, Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd a Diogelu'r Cyhoedd, "Mae hwn yn gyfle gwych i gael dealltwriaeth fwy o sut mae ein camerâu gwyliadwriaeth yn gweithio a beth mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn ei wneud er mwyn diogelu ei drigolion. Mae dros 150 o gamerâu Teledu Cylch Cyfyng yn y mannau cyhoeddus ym Mwrdeistref Sirol Caerffili a thros 500 o gamerâu ar gyfer ein hysgolion a'n storfeydd ac eiddo arall sy'n berchen i'r Cyngor. Mae'r tîm Teledu Cylch Cyfyng yn cynnwys 14 aelod o staff sy'n cadw golwg cyson 24/7 dros ganol ein trefi a'n cymdogaethau."

Mae mwy o wybodaeth am Deledu Cylch Cyfyng Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili i'w gweld ar wefan CBSC.Ymholiadau'r Cyfryngau