News Centre

Cytuno i gau toiledau 'er yn groes i'r graen'

Postiwyd ar : 08 Maw 2019

Cytuno i gau toiledau 'er yn groes i'r graen'
Google Maps - Toiledau Ystrad Mynach

Bydd pum toiled a gynhelir gan y cyngor a leolir mewn trefi ar draws bwrdeistref sirol Caerffili yn cau'r mis nesaf oherwydd pwysau ariannol parhaus.

Mae'r cyngor wedi cytuno er yn groes i’r graen, i gau'r cyfleusterau fel rhan o ofyniad arbedion gwerth £15.6miliwn ar gyfer 2019/20.

Roedd rhestr o doriadau arfaethedig i gyflawni'r targed arbedion hwn, gan gynnwys cau'r toiledau, yn ffurfio rhan o ymgynghoriad cyhoeddus sylweddol a gynhaliwyd dros y misoedd diwethaf.

Mae'r toiledau, a fydd yn cau o ddydd Llun 1 Ebrill 2019, wedi eu lleoli yn: -

  • Gorsaf Fws Bargod
  • Gorsaf Fws Coed Duon
  • Ystrad Mynach (Stryd Bedwlwyn)
  • Caerffili (Heol yr Orsaf)
  • Rhisga (Stryd Tredegar)

Bydd y toiledau yn y Twyn yng Nghaerffili yn aros ar agor oherwydd eu bod ynghlwm wrth y Ganolfan Ymwelwyr ar y safle. 

Dywedodd y Cyng. Barbara Jones, "Yn anffodus, rydym bellach yn wynebu gwneud penderfyniadau anodd ac amhoblogaidd oherwydd y pwysau enfawr sy'n cael eu rhoi ar ein cyllidebau.

"Byddwn yn parhau i wneud popeth a allwn i ddiogelu ein gwasanaethau rheng flaen a diogelu ein cymunedau, ond mae'n anochel y bydd gwasanaethau anstatudol fel hyn yn cael eu heffeithio gan raddfa'r arbedion y mae'n ofynnol i ni eu cyflawni."

Mae'r cyngor hefyd ar hyn o bryd yn ymgynghori ar Strategaeth draft Toiledau Lleol sy'n edrych ar ddarpariaeth ehangach o gyfleusterau toiledau ar draws yr ardal. Nid yw'r dyletswydd i lunio Strategaeth Toiledau Lleol yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol ddarparu a chynnal a chadw toiledau cyhoeddus yn uniongyrchol.Tagiau:

Ymholiadau'r Cyfryngau