News Centre

Dathlwch bopeth Cymraeg yng Nghastell Caerffili

Postiwyd ar : 22 Mai 2018

Dathlwch bopeth Cymraeg yng Nghastell Caerffili
Bydd yr ŵyl Gymraeg flynyddol, Ffiliffest, yn mynd i Gastell Caerffili fis nesaf.

Mae Menter Caerffili wedi trefnu'r digwyddiad hwn i ddathlu a chefnogi'r defnydd o'r Gymraeg a'r traddodiadau yn y gymuned.

Mae'r diwrnod llawn antur hwn, mewn cydweithrediad â CADW, yn addo cynnwys amrywiaeth o atyniadau ar gyfer pob oed. Mae'r gweithgareddau'n cynnwys cerddoriaeth fyw, adloniant, bwyd a diod, ardal gemau fideo ac ardal traeth newydd.

Bydd amrywiaeth o adloniant gyda dawnsio gwerin, perfformiadau cymunedol a pherfformiadau byw gwych gan Martyn Geraint, Allan yn y Fan, Y Sybs, Ragsy, Nantgarw, Mabli Tudur a John Nicholas.

Bydd y digwyddiad teuluol llawn hwyl hwn yn digwydd ddydd Sadwrn 9fed Mehefin ac mae'n rhad ac am ddim i bawb ei fynychu.

Bydd adloniant y dydd yn dechrau rhwng 11am a 1pm a bydd yn parhau gyda cherddoriaeth fyw o 2pm i 5pm. Am y tro cyntaf eleni bydd Ffiliffest hefyd yn cael ei ymestyn i gynnwys cerddoriaeth fyw gyda'r nos, gan ddechrau am 7pm yn y castell.

Dywedodd Lowri Catrin Jones, Prif Swyddog Menter Caerffili, "Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at groesawu pobl i Ffiliffest eleni. Mae'r gwaith caled a'r ymroddiad a roddir i'r ŵyl i hyrwyddo'r iaith Gymraeg bob amser yn rhagorol ac mae Castell Caerffili yn creu lleoliad gwych ar gyfer y digwyddiad. Rydym yn gyffrous i annog pobl i gymryd rhan ac i uno ymwelwyr â'n traddodiadau Cymreig."

Am ragor o wybodaeth am Ffiliffest, ffoniwch Fenter Caerffili ar 01443 820913 neu ewch i'w gwefan ar 
 www.mentercaerffili.cymru


Ymholiadau'r Cyfryngau