November 2016
O heddiw (28ain Tachwedd 2016), bydd rhaid i fusnesau cludfwyd gyhoeddi datganiad ar rai deunyddiau cyhoeddusrwydd copi caled sy’n atgoffa cwsmeriaid y gallent edrych ar sgôr hylendid eu busnes bwyd.
Pupils and staff at Ynysddu Primary School are buzzing with excitement after winning a prestigious national award as part of an innovative bee keeping partnership.
Mae Ymgyrch Siôn Corn ar ei anterth, gyda busnesau yn yr ardal leol hefyd yn cymryd rhan yn apêl elusennol blynyddol y cyngor.
Cymerodd byddin o arddwyr ran mewn prosiect amgylcheddol ym Mharc Glan yr Afon yn Nhrethomas yn ddiweddar.
Mae Coedwig Cwmcarn yn cynnal nifer o ddigwyddiadau hwyl yr ŵyl i gynnau’r teimlad o ysbryd y Nadolig yn ystod mis Tachwedd gan ddechrau gyda sesiwn Dydd Iau Nadoligaidd i Dwdlod ar Ddydd Iau 24ain Tachwedd o 10.00am tan 11.00am.
Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg yn agor cyfleuster newydd yn Ysgol Cae’r Drindod.