News Centre

Llawr sglefrio iâ Nadoligaidd yn dod yn ôl i Gastell Caerffili

Postiwyd ar : 25 Tach 2019

Llawr sglefrio iâ Nadoligaidd yn dod yn ôl i Gastell Caerffili

Castell Caerffili yw'r lleoliad perffaith i roi naws ganoloesol i'n dathliadau Nadoligaidd. Yn dilyn y llwyddiant ysgubol y llynedd, bydd y llawr sglefrio iâ yn ôl ar 6 Rhagfyr, ond, y tro hwn, bydd yn fwy ac yn well nag erioed.

Am fis yn unig, bydd Castell Caerffili yn agor y drysau i wledd Nadoligaidd lle gall gwesteion fwynhau sglefrio yn yr awyr agored, cael blas ar amrywiaeth o ddanteithion Nadoligaidd a hyd yn oed ymweld â Siôn Corn.

Dylai sesiynau sglefrio gael eu trefnu ar-lein ymlaen llaw, yn ticketsource.co.uk/caerphilly-castle-ice-rink. Pris tocynnau yw £6.50 i blant dan 14 oed, £9.00 i oedolion, a £27.00 i deuluoedd (dau oedolyn a dau blentyn).

Bydd 10 o ‘gerddwyr iâ’ siâp pengwin ar gael ym mhob sesiwn i westeion iau eu defnyddio am gost ychwanegol. Bydd plant 3 i 7 oed yn cael sglefrio pan fyddan nhw yng nghwmni oedolyn.

Mae sglefrio iâ adeg y Nadolig yn brofiad hudolus i bawb o bob oed, ac mae Bwrdeistref Sirol Caerffili yn ffodus i gael llawr sglefrio iâ mor hardd ar stepen ei drws.

Mae'r digwyddiad wedi'i drefnu gan Cadw, mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Canolfan Siopa Cwrt y Castell, Cyngor Tref Caerffili, Trafnidiaeth Cymru a'r cwmni 11th Hour.

Meddai'r Cynghorydd Sean Morgan, Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet sydd â chyfrifoldeb am Dwristiaeth: “Mae cael y llawr sglefrio iâ yn ôl yng Nghastell Caerffili yn newyddion i'w groesawu; nid yn unig er budd ein trigolion, ond hefyd er budd ymwelwyr â'r ardal. Rydym yn gweithio'n agos gyda Cadw i hyrwyddo Caerffili fel cyrchfan i dwristiaid, ac rydym yn falch o'u cefnogi nhw o ran lansio'r llawr sglefrio iâ a'r digwyddiadau Nadoligaidd eleni.”Ymholiadau'r Cyfryngau