News Centre

Y Cyngor yn derbyn gwobr am ei gymorth i'r Lluoedd Arfog

Postiwyd ar : 28 Tach 2019

Y Cyngor yn derbyn gwobr am ei gymorth i'r Lluoedd Arfog

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi derbyn Gwobr Aur am y cymorth dibrin mae'n ei gynnig i aelodau'r Lluoedd Arfog a'u teuluoedd.

Mewn seremoni ddisglair yn Amgueddfa Genedlaethol y Fyddin, derbyniodd y Cynghorydd Andrew Whitcombe yr anrhydedd anhygoel ar ran yr awdurdod lleol. Yna, cyflwynodd y wobr i Lisa Rawlings, Swyddog Cyswllt Rhanbarthol Cyfamod y Lluoedd Arfog y Cyngor, a Kathryn Peters, Rheolwraig Bolisi Corfforaethol, yng nghyfarfod y Cyngor Llawn yn Nhŷ Penallta. 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn llofnodwr balch o Gyfamod y Lluoedd Arfog a Chynllun Cydnabod Cyflogwr y Weinyddiaeth Amddiffyn. Mae'r gweithlu'n cynnwys nifer fawr o gyn-filwyr a milwyr wrth gefn, yn ogystal â 178 o wŷr, gwragedd a phartneriaid milwrol.

Mae polisi Cyfweliad Gwarantedig ar gyfer swyddi bellach yn berthnasol i bawb sydd â phrofiad milwrol. Cynigir diwrnodau gwyliau ychwanegol â thâl llawn ar gyfer y sawl sy'n gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog fel milwyr wrth gefn.

Mae'r Cyngor yn cynnig mynediad at ffisiotherapyddion, oriau hyblyg ac addasiadau i'r gweithle i gyn-filwyr.

Dywedodd y Cynghorydd Andrew Whitcombe ei fod yn falch o gasglu a chyflwyno Gwobr Aur Cyfamod y Lluoedd Arfog. Ychwanegodd: "Roeddwn i wrth fy modd yn derbyn y wobr hon ar ran yr awdurdod. Mae'n dangos ymrwymiad y Cyngor hwn i gyn-filwyr, milwyr wrth gefn a chadetiaid.

“Mae'r weinyddiaeth hon yn cydnabod yr aberth sy'n ofynnol gan bersonél y Lluoedd Arfog i'n cadw'n ddiogel. Mae'n gam syml i helpu'r rhai sydd wedi ein helpu.“
 


Ymholiadau'r Cyfryngau