News Centre

Cyngor yn cychwyn paratoi ar gyfer y gaeaf

Postiwyd ar : 06 Tach 2019

Cyngor yn cychwyn paratoi ar gyfer y gaeaf
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi dechrau paratoi ar gyfer y gaeaf, gyda fflyd o gerbydau newydd yn barod i raeanu dros 250 milltir o brif lwybrau.

Mae'r Cyngor wedi ychwanegu 8 cerbyd newydd i'w fflyd ar gyfer y gaeaf sydd i ddod sy'n cynnwys y nodweddion iechyd a diogelwch diweddaraf ynghyd â pheiriannau cyfoes sy'n effeithlon o ran tanwydd. Trwy gael y cerbydau newydd hyn, bydd y Cyngor yn buddsoddi £1.4 miliwn yn ychwanegol yn ei wasanaeth cynnal a chadw yn ystod y gaeaf dros y pedair blynedd nesaf. Mae'r buddsoddiad hwn yn cynnwys technoleg mapio digidol a llywio llwybrau newydd i gynyddu effeithlonrwydd gwasanaeth cynnal a chadw'r Cyngor yn ystod y gaeaf.

Gyda'r dechnoleg newydd hon, mae gwybodaeth am y llwybrau'n cael ei lanlwytho i'r cerbyd ac mae'r system llywio llwybr yn tywys y gyrrwr ar hyd y llwybr, gan alluogi gyrwyr i ddilyn unrhyw lwybr heb unrhyw wybodaeth flaenorol. Mae lefelau halen a bennir ymlaen llaw yn cael eu dyddodi a'u gwasgaru wrth i'r cerbyd deithio ar hyd y llwybr, diolch i'w dechnoleg graeanu awtomataidd.

Mae dull olrhain llwybr amser real hefyd yn rhybuddio'r tîm am unrhyw rannau o'r llwybr a fethwyd fel y gall y gyrrwr ddychwelyd i raeanu'r darn hwnnw o’r ffordd, gan sicrhau bod llwybrau'r Fwrdeistref Sirol i gyd yn cael eu graeanu.

Dywedodd y Cynghorydd Sean Morgan, Dirprwy Arweinydd y Cyngor ac Aelod Cabinet sydd â chyfrifoldeb am Isadeiledd, “Mae cadw rhwydwaith priffyrdd y Fwrdeistref Sirol yn weithredol yn ystod cyfnodau o dywydd garw yn flaenoriaeth allweddol. Bydd paratoi ymlaen llaw gan y Cyngor, ynghyd â'r buddsoddiad diweddaraf hwn, yn helpu i sicrhau bod y gwasanaeth cynnal a chadw yn ystod y gaeaf yn cael ei gyflawni'n effeithiol ac yn effeithlon er diogelwch ein trigolion a'n staff.”


Ymholiadau'r Cyfryngau