News Centre

Chwilio Newyddion

Newyddion Diweddar
Bydd trigolion ardal Cefn-y-pant, a'r sawl sy'n defnyddio cerbydau, yn ymwybodol bod y bont droed sy dros yr A467 wedi cau ers diwedd mis Gorffennaf. Roedd hyn o ganlyniad i lori â chraen nad oedd wedi cael ei gadw yn gywir yn achosi difrod sylweddol i'r bont droed.
Croesawodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili y cyhoeddiad diweddar gan Trafnidiaeth Cymru o'i gynlluniau i fuddsoddi £194 miliwn ymhob un o'r 247 o orsafoedd trenau yng Nghymru erbyn 2022.
Mae disgyblion a staff Ysgol Gynradd Bryn Awel ym mwrdeistref sirol Caerffili yn dathlu ar ôl ennill gwobr amgylchedd gorau.
Mae Gwasanaeth Theatr a’r Celfyddydau yn falch i gyhoeddi i ddechrau dosbarthiadau “Dance for Parkinson’s, a gynhelir yn Sefydliad y Glowyr Coed Duon.
Mae grŵp pobl 50 oed a hŷn Caerffili wedi derbyn rhodd hael o gadeiriau newydd sbon gan fusnes lleol, Robert Price Builders' Merchants, sydd hefyd yn Bartner Cyflenwi Ffynhonnell Sengl i'r Cyngor.
Dyfarnwyd contract i ddarparu £130,000 o gyfarpar chwarae awyr agored newydd yng nghymunedau Caerffili.