News Centre

Diweddariad- Gwaith Pont Afon Sirhywi - 12/09/18

Postiwyd ar : 12 Med 2018

Diweddariad- Gwaith Pont Afon Sirhywi - 12/09/18

Mae llwybrau'r bont ar Gynhaliad y Dwyrain wedi cael eu disodli yn llwyddiannus a nawr gellir cael mynediad ar hyd taith gerdded yr afon heb drafferthion.

Mae'r weithred gymhleth o ailosod y wal Gynnal Orllewinol bellach yn mynd rhagddo'n dda gyda'r rhan isaf o'r wal wedi'i choncritio yr wythnos hon. Disgwylir i arllwysiad dilynol ar gyfer yr adran uchaf ddechrau'r wythnos nesaf, a fydd yn cwblhau'r holl waith angenrheidiol sydd ei angen i gymryd lle’r wal ar y Pier Gorllewinol. Yna bydd y gwaith yn cychwyn eto gyda ôl-lenwi'r strwythur ac amnewid y pafin cyfagos ac adeiladu’r ffordd.

Rydym yn dal i fod ar amser ar gyfer cwblhau ac ailagor y llwybr croes-ddyffryn rhwng canol a diwedd mis Hydref eleni a hoffem ddiolch i bobl Goed Duon am eu cydweithrediad a'u hamynedd.

Yn y cyfamser, os oes gennych unrhyw gwestiwn neu ymholiadau, cysylltwch â'n llinell gymorth 24 awr ar 0845 600 2664 neu e-bostiwch hannah.lewis@costain.com


Ymholiadau'r Cyfryngau