Canolfan Newyddion

Bwletin Newyddion
Aeth cwmni tacsi yng Nghaerffili a chyfarwyddwr y cwmni i lys a derbyn dirwy am ddefnyddio gyrwyr tacsi didrwydded, ar ôl ymchwiliad gan dîm Safonau Masnach Caerffili.
Mae'r her ‘Pwys o Bwys’ gyntaf erioed wedi bod yn llwyddiant ysgubol gyda thros 30 o gyfranogwyr yn colli 11.4 pwys yr un ar gyfartaledd.
Mae Cyngor Caerffili yn gweithio gydag asiantaethau partner i gymryd camau rhagweithiol i fynd i'r afael â rhai o'r pryderon a godwyd ynghylch gweithgareddau ar Gomin Eglwysilan.
Bydd y Sioe Gŵn flynyddol ‘Barking Mad’ yn dychwelyd i Faenordy Llancaiach Fawr ar ddydd Sadwrn 24 Awst – yn fwy ac yn well nag erioed!
Dirwywyd siop yng Nghaerffili am werthu’r sylwedd seicoweithredol ocsid nitraidd, a elwir yn fwy cyffredin yn 'nwy chwerthin'.
Mae myfyrwyr o ysgolion ledled bwrdeistref Sirol Caerffili wedi bod yn clywed am eu canlyniadau TGAU heddiw.