Cronfa Eglwysi Cymreig

I hybu gweithgareddau’r mudiadau gwirfoddol sydd o les i bobl bwrdeistref sirol Caerffi li ac sy’n cyfoethogi cymunedau lleol.

Pwy all wneud cais am grant?

Cymdeithasau, mudiadau a sefydliadau gwirfoddol cofrestredig sy’n cyfrannu tuag at fywyd cymunedol lleol. Yn ogystal ag eglwysi neu gapeli, mae sefydliadau cymunedol a phrosiectau sy’n seiliedig yn y gymuned yn gymwys am gyllid, dim ond os yw’r prosiectau arfaethedig at ddibenion sy’n fuddiol i’r gymuned, fel y diffinnir gan Gronfa Eglwysi Cymru.

Sut i ymgeisio

Drwy gwblhau ffurfl en gais sydd ar gael oddi wrth Vicki Doyle, Policy Unit, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffi li. Tyˆ Penallta, Parc Tredomen, Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7PG. Ffôn: 01443 866391. E-bost: doylevm@caerphilly.gov.uk.

Beth yw lefel y grant sydd ar gael?

Total annual income for the fund is approximately £61,600.  Grants are for capital schemes only.  Grants of up to a maximum of £5,000 are available.  Applications that meet the criteria and cost £5,000 or less can be fully grant funded.  For projects costing over £5,000 grants of up to the maximum amount are available.

Pa mor aml mae ceisiadau grant yn cael eu hystyried?

Applications can be submitted at any time and are assessed on a monthly basis.