Canllawiau Profedigaeth

Gwyddom y gall fod yn adeg anodd pan fydd rhywun sy'n agos atom yn marw. Gall y teimladau o sioc, tristwch, colled a dryswch ymyrryd â phob agwedd o’n bywydau. Mae hefyd yn adeg lle y mae cymaint o bethau i'w gwneud, er ein bod yn teimlo na allwn eu gwneud o gwbl.

Mae Gwasanaeth Cofrestru a Phrofedigaeth y Cyngor wedi cynhyrchu’r canllawiau profedigaeth hyn er mwyn eich helpu yn ystod y cyfnod anodd hwn. Maent yn rhoi arweiniad, cymorth a sicrwydd a byddant yn eich helpu i ddod o hyd i'r holl wybodaeth y bydd ei hangen arnoch er mwyn eich helpu i ddod dros eich profedigaeth.

Darllenwch ein Canllawiau Profedigaeth am fwy o wybodaeth.