Cynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd

Os ydych yn ddinesydd yr Undeb Ewropeaidd, yr Ardal Economaidd Ewropeaidd neu'r Swistir, byddwch chi a'ch teulu yn gallu gwneud cais am gael naill ai statws preswylydd sefydlog neu statws preswylydd cyn-sefydlog.

Bydd hyn yn golygu y gallwch barhau i fyw yn y Deyrnas Unedig ar ôl 31 Rhagfyr 2020. Bydd gennych tan 30 Mehefin 2021 i wneud cais am statws preswylydd sefydlog neu statws preswylydd cyn-sefydlog.

Caerffili yw un o'r awdurdodau lleol sy'n cefnogi dinasyddion yr Undeb Ewropeaidd, yr Ardal Economaidd Ewropeaidd a'r Swistir i gwblhau'r rhan o'r broses ynglŷn â gwirio dogfennau adnabod.

Pwy all wneud cais?

Gellir dod o hyd i wybodaeth am bwy sydd angen gwneud cais am statws preswylydd sefydlog neu statws preswylydd cyn-sefydlog ar wefan Gov.uk.

Ni fydd unrhyw newid i'r hawliau presennol o dan gyfraith yr Undeb Ewropeaidd tan ddiwedd y cyfnod gweithredu arfaethedig ar 31 Rhagfyr 2020.

Gwirio dogfennau adnabod

Os ydych eisiau sganio'ch dogfen adnabod ar eich pen eich hun, bydd angen ffôn neu lechen Android arnoch; gall fod eich ffôn neu'ch llechen eich hun, neu ffôn neu lechen rhywun arall.

Os nad oes gan eich ffôn symudol neu ddyfais arall gyfathrebu agos (‘NFC’), gallwch drefnu apwyntiad i ddod â'ch dogfen adnabod atom, lle gellid ei sganio a'i gwirio i chi. Yna, byddwch yn gallu gwneud cais am statws preswylydd sefydlog neu statws preswylydd cyn-sefydlog.

Ni fydd angen i ni gadw eich dogfen adnabod ac, yn y rhan fwyaf o achosion, ni fydd gofyn i chi anfon eich pasbort i unrhyw le arall yn ystod eich cais am statws preswylydd sefydlog neu statws preswylydd cyn-sefydlog.

Noder, os ydych eisoes wedi cyflwyno'ch cais am statws preswylydd sefydlog neu statws preswylydd cyn-sefydlog, bydd angen i chi bostio'ch dogfen adnabod i'r Swyddfa Gartref, hyd yn oed os byddwch yn mynychu Gwasanaeth Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd yr awdurdod lleol. Os ydych wedi rhoi cynnig ar hunanwasanaeth ac wedi cyflwyno'ch cais heb gwblhau'r broses gwirio dogfennau adnabod, cysylltwch â'r Swyddfa Gartref: https://www.gov.uk/contact-ukvi-inside-outside-uk/y/inside-the-uk/eu-settlement-scheme-settled-and-pre-settled-status

Os hoffech drefnu apwyntiad i ddefnyddio'r Gwasanaeth Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd:

Dewch â'r canlynol i'ch apwyntiad:

  • eich pasbort biometrig presennol dilys yr Undeb Ewropeaidd, yr Ardal Economaidd Ewropeaidd neu'r Swistir neu Drwydded Breswyl Fiometrig ddilys ar gyfer aelodau teulu dinesydd yr Undeb Ewropeaidd, yr Ardal Economaidd Ewropeaidd neu'r Swistir;
  • ffôn symudol sy'n gallu derbyn negeseuon testun neu ddyfais sy'n gallu derbyn e-bost.

Dim ond y dogfennau adnabod a restrir uchod sy'n gallu cael eu gwirio gennym. Os nad oes gennych un o'r dogfennau adnabod hyn, cliciwch ar y ddolen isod i weld eich opsiynau.

Cost y gwasanaeth yw £14 (gan gynnwys TAW).

Rhagor o wybodaeth am y Cynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr Undeb Ewropeaidd
 

Y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE - cymorth a chyngor

Mae gwefan newydd wedi'i lansio gan Lywodraeth Cymru i ddod ynghyd, a hyrwyddo'r ystod o gymorth sydd ar gael i ddinasyddion yr UE sy'n byw yng Nghymru. Gweler y dolenni isod:

www.eusswales.com/cy/ 

 

Cysylltwch â ni