Grwpiau cymorth a gweithgorau

Grwpiau cymorth

Os ydych yn ofalydd maeth ym mwrdeistref sirol Caerffili, mae nifer o grwpiau cymorth ar gael i chi ymuno â nhw.

Grŵp Datblygu Gofalyddion Gyrfa

Bydd pob lleoliad ar agor o 9.30am ar gyfer te a choffi. Byddwn yn dechrau’n brydlon am 10am.

Yn dilyn adolygiad o Grwpiau Datblygu Gofalyddion Gyrfa ym mis Tachwedd 2013, penderfynwyd uno grwpiau y Coed-duon/Rhisga a Bargod/Rhymni. Felly dim ond dau grŵp daearyddol y byddwn yn eu trefnu. Caiff y lleoliadau ar gyfer y grwpiau datblygu eu cadarnhau yn eich llythyron atgoffa.

Dynion sy’n gofalu

Sesiynau galw i mewn yw’r rhain ac mae croeso i’r holl ddynion sy’n ofalyddion alw heibio. Rhowch wybod i ni os hoffech ddod i un o’r sesiynau fel y gallwn drefnu’r bwffe.

Bydd y gweithdy hwn yn eich helpu i ddatblygu:

  • sgiliau o ran eiriol ar ran plant sy’n derbyn gofal
  • hyder wrth hybu eich rôl ym maes gofal maeth
  • sgiliau o ran cyfathrebu â phendantrwydd

Bydd y gweithdy hefyd yn eich helpu i ganfod ffynonellau o gymorth wrth hyrwyddo hawliau pawb sy’n ymwneud â gofal maeth.

Tîm Lleoli Teuluoedd, Uned 3, Lôn y Cadno, Park Busnes Oakdale. NP12 4AB

  • 16 Hydref 2014 - 7pm i 9pm
  • 20 Tachwedd 2014 - 7pm i 9pm

Edrychwch ar eich ebost atgoffa misol oherwydd gall y dyddiadau amrywio er mwyn ei gwneud yn haws i siaradwyr gwadd fod yno.

Grŵp Datblygu Gofalyddion Cyfnod Prawf a Phrif Ffrwd

Tîm Lleoli Teuluoedd, Uned 3, Lôn y Cadno, Park Busnes Oakdale. NP12 4AB 

  • 15 Hydref 2014 - 6:30pm i 8:30pm

Gofalyddion maeth – gweithgorau

Drwy’r flwyddyn, rydym yn cynnwys gofalyddion maeth mewn nifer o weithgorau a grwpiau gorchwyl a gorffen.

Mae’r gweithgorau canlynol yn edrych am wirfoddolwyr i ymuno â nhw:

  • Grŵp y wefan – Llywio cynnwys y wefan ar gyfer gofalyddion maeth.
  • Grŵp y cylchlythyr – Cynhyrchu argraffiad misol newydd ‘Carephilly’ 

Os oes diddordeb gennych mewn ymuno ag unrhyw un o’r gweithgorau hyn neu os oes gennych unrhyw sylw i’w wneud, cwblhewch ein ffurflen ‘cais i ymuno â gweithgor’.

Cysylltwch â ni