Anifeiliaid marw

Rydym yn darparu gwasanaeth am ddim ar gyfer symud anifeiliaid marw o ardaloedd cyhoeddus megis ffyrdd, palmentydd a pharciau.

Os byddwch yn darganfod anifail marw, rhowch wybod i ni a byddwn yn ei symud.

Anifeiliaid domestig

Byddwn yn ceisio cofnodi pob anifail domestig y byddwn yn eu symud. Os yw eich anifail anwes ar goll, a’ch bod yn amau y gallai fod wedi bod mewn damwain, cysylltwch â gwasanaeth Gofal Cwsmeriaid yr Adran Priffyrdd