Prif swyddfeydd gweinyddol a Gwasanaethau i Gwsmeriaid

O 3pm dydd Gwener 20 Mawrth, bydd pob Canolfan Gwasanaethau i Gwsmeriaid – ac eithrio Tŷ Penallta – ar gau am gyfnod amhenodol.

Mae sawl ffordd arall o dalu:

  • Talu ar-lein
  • Sefydlu debyd uniongyrchol drwy ffonio 01443 815588
  • Talu ddydd a nos drwy ein llinell dalu awtomataidd – 01443 863366
  • Ffonio ein llinell dalu ar 01443 866570 – dydd Llun i ddydd Iau, 8.30am – 5pm; a dydd Gwener, 8.30am – 4.30pm
  • Drwy eich banc, gan ddefnyddio'r cyfleuster bancio dros y ffôn neu ar-lein

Bydd Tŷ Penallta ar agor o hyd ar gyfer apwyntiadau hanfodol yn unig.

Bydd pob gwasanaeth arall ar gael ar-lein yn www.caerffili.gov.uk neu drwy ffonio 01443 815588.