Gwastraff gardd swmpus

Stay Connected

Gallwch nawr gofrestru am rybuddion e-bost i gael gwybod am newidiadau i'ch casgliad bin a'ch newyddion ailgylchu. Rydym hefyd yn cynnig tanysgrifiadau i wasanaethau a newyddion arall y cyngor.

Gall yr holl wastraff gardd gael ei ailgylchu yn RHAD AC AM DDIM yn ein holl ganolfannau ailgylchu gwastraff tai.

Rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth casglu ar gyfer gwastraff gardd swmpus fel coed a changhennau. 

I wneud cais am y gwasanaeth hwn:

  • Rhaid cael dim mwy nag un llwyth fan Transit (tua 2.5m x 1.5m x 1.5m o uchder)
  • Ni ddylai’r deunydd gael ei fagio
  • Rhaid i unrhyw goed neu ganghennau gael eu torri i mewn i hyd sy'n llai na 5tr ac o dan 20cilogram
  • Rhaid i’r deunydd gael ei osod ar flaen yr eiddo i gael ei gasglu. Bydd hyn yn cael ei gynghori ar amser yr archebu a rhaid iddo fod yn leoliad lle gallwn gael mynediad diogel gyda cherbyd casglu sbwriel.
  • Ni ddylai’r deunydd gynnwys Llysiau’r Dial, Eiddew Gwenwynig, daear neu rwbel gardd

I wneud cais am gasgliad gwastraff gardd swmpus cysylltwch â Strategaeth Gwastraff a Gweithrediadau.

Nodwch y canlynol:

  • Gallwn ond gasglu un llwyth yr eiddo'r archeb felly os oes gennych lot fawr i’w symud, bydd angen i chi archebu casgliad ychwanegol a thalu’r tâl gofynnol eto. Fel arall, gallwch gymryd deunyddiau i un o’n canolfannau ailgylchu gwastraff tai.
  • Gall ad-daliadau ar gyfer cansladau gael eu prosesu os derbynnir o leiaf 48 awr cyn y casgliad sydd wedi ei drefnu.
  • Nid oes unrhyw gonsesiynau neu eithriadau ar gael.