Rhoi gwybod am gasgliad biniau a fethwyd

Stay Connected

Gallwch nawr gofrestru am rybuddion e-bost i gael gwybod am newidiadau i'ch casgliad bin a'ch newyddion ailgylchu. Rydym hefyd yn cynnig tanysgrifiadau i wasanaethau a newyddion arall y cyngor.

Byddwn yn trefnu casglu eich bin ar yr amod bod:

  • Eich bin wedi’i osod yn y man casglu erbyn 6am ar ddiwrnod y casgliad
  • Nad oedd deunydd anghywir yn y bin
  • Nad oedd y bin wedi’i orlenwi a bod y caead ar gau. Caiff unrhyw wastraff gweddilliol ei osod yn ôl yn y bin a chaiff sticer ei gosod ar y caead. Peidiwch ag adrodd hyn fel casgliad a fethwyd. Ni fyddwn yn casglu’r gwastraff hwn tan y casgliad nesaf ymhen pythefnos.
  • Bod unrhyw rwystr ar y lôn neu’r stryd wedi atal mynediad i’r cerbyd casglu, a bod y rhwystr wedi’i symud bellach

Fel arall, ffoniwch yr adran Strategaeth a Gweithrediadau Gwastraff.

Mwyaf poblogaidd