Gwasanaeth cymorth i denantiaid 

Mae llawer o newidiadau yn cael eu gwneud i fudd-daliadau a all effeithio ar fywydau tenantiaid Cartrefi Caerffi li.


Gall ein tîm o Swyddogion Cymorth Tenantiaeth ymweld â thenantiaid yn eu cartrefi a chynnig cyngor a chymorth. Gall y tîm roi cynllun cymorth personol ar waith i helpu tenantiaid i ddeall y newidiadau hyn.

Gall y gefnogaeth gynnwys:

  • Credyd Cyffredinol
  • Cymorth budd-dal tai
  • Cymorth cyllidebu sylfaenol
  • Cymorth gyda cheisiadau ar-lein
  • Atgyfeirio at wasanaethau arbenigol
  • Atgyfeiriadau cymorth cyfl ogaeth
  • Taliadau disgresiwn at gostau tai
  • Cyngor ar arbedion cyfl eustodau

Os ydych yn denant Cartrefi Caerffi li, ac os hoffech ragor o wybodaeth am y Swyddogion Cymorth Tenantiaeth, ffoniwch 01443 811450 neu anfonwch neges RENTHELP i 81400.

Cysylltwch â ni