Cartrefi sy’n barod i’w rhentu

Stay Connected

Gallwch nawr gofrestru am hysbysiadau e-bost i gael gwybod am dai newydd sydd ar gael i’w rhentu. Rydym hefyd yn cynnig tanysgrifiadau i wasanaethau a newyddion arall y cyngor.

Mae gennym nifer o gartrefi sy’n ‘barod i’w rhentu’; cliciwch ar y ddolen isod i weld manylion a lluniau ohonynt ac i wneud cais am dŷ:

Mae rhai mathau o eiddo yn cael eu disgrifio fel yn benodol ar gyfer grwpiau oedran a maint teuluol penodol, felly efallai na fyddwch yn gallu cael eich ystyried ar gyfer pob eiddo. Fodd bynnag, os nad ydych yn siŵr ac yn dymuno gwirio, rhowch alwad i ni a byddwn yn rhoi gwybod i chi.

Ymgeisiwch i fynd ar y gofrestr tai

Os nad ydych am ystyried unrhyw un o'r eiddo 'barod i'w rhentu' gallwch ddal cofrestru ar y rhestr aros tai cymdeithasol. I wneud hyn, bydd angen i chi gwblhau'r ffurflen gais tai cymdeithasol ar-lein.

Dylech nodi, fodd bynnag, efallai bydd rhaid i chi aros am beth amser cyn y byddwn yn gallu’ch cartrefu chi. I roi rhyw syniad i chi o ba mor hir y bydd rhaid i chi aros, gallwch ddefnyddio’n canllaw Rhagolygon Tai. Fel arall, cysylltwch â’r tîm Dyraniadau a Chyngor Tai er mwyn cael cyngor pellach.

Cysylltwch â ni