Lesddeiliaid

’Cysylltwch â’ch Swyddog Gwasanaeth am Lesddeiliad os oes gennych unrhyw ymholiadau cyffredinol am fod yn lesddeiliad y cyngor.

Diben y Llawlyfr Lesddeiliaid yw rhoi gwybodaeth hanfodol i chi am eich fflat lesddaliadol. Ni ellir ymdrin â phob digwyddiad posibl, ond mae’r canllaw hwn yn egluro pa wasanaethau y gallwch ddisgwyl eu cael ac mae’n esbonio eich hawliau a’ch cyfrifoldebau fel lesddeiliad.

Atgyweiriadau lesddeiliad

Ymwelwch â’n tudalen atgyweiriadau lesddeiliad am wybodaeth ar sut i gyfeirio atgyweiriad i’ch bloc o fflatiau, trefniadau ymgynghori, codi tâl am waith atgyfeirio a chyfrifoldebau atgyweirio.

Cysylltwch â ni