Y cynllun gwarantu bond

Os ydych yn ddigartref neu’n debygol o fod yn ddigartref ac am rentu gan landlord preifat, gallai’r Cynllun Gwarantu Bond eich helpu.

Bydd y rhan fwyaf o landlordiaid yn gofyn am un mis o rent a bond cyn i chi symud i mewn i eiddo. Mae’r cynllun hwn yn cyflwyno tystysgrif gwarant i’r landlord, yn hytrach nag arian, a gellir hawlio arian yn ôl am ddifrod neu ôl-ddyledion rhent.

I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun, cysylltwch â Chynllun Bond Gofal a Chymorth Gwalia (Caerffili) ar 01443 811670.