E-lyfrau ac adnoddau llyfrgell ar-lein

Gallwch lawrlwytho e-Lyfrau, e-Lyfrau Sain ac e-Gylchgronnau AM DDIM os ydych chi'n aelod o'r llyfrgell. Os nad ydych chi'n aelod, ymunwch heddiw.

E-lyfrau ac e-Lyfrau Sain ('BorrowBox')

Rydym nawr yn cynnig ‘BorrowBox’, sef gwasanaeth newydd lle gallwch chi lawrlwytho 10 e-Lyfr a 10 e-Lyfr Sain am ddim ar eich dyfeisiau personol am 21 diwrnod.

Gwrandewch ar e-Lyfrau Sain a darllenwch e-Lyfrau ar eich dyfais, eich tabledi neu'ch ffôn symudol gan ddefnyddio'r App 'BorrowBox'. Mae yna App ar gyfer dyfeisiau Apple ac un ar gyfer dyfeisiau Android e.e. Samsung, Huddle.

Chwiliwch am 'BorrowBox'.

Fel arall, lawrlwythwch yn uniongyrchol i'ch cyfrifiadur / gliniadur a throsglwyddwch i e-Ddarllennydd neu chwaraewr MP3.

Ar gyfer e-Lyfrau, bydd angen meddalwedd Adobe Digital Editions arnoch.

I weld pa e-Lyfrau Sain sydd ar gael, gallwch bori llyfrgell 'BorrowBox' heb lawrlwytho unrhyw beth neu fewngofnodi.  I fenthyg e-Lyfrau Sain, mae angen i chi fewngofnodi gan ddefnyddio'ch rhif cerdyn llyfrgell a’r PIN (y pin ar gyfer y gwasanaeth hwn yw'r 4 rhif olaf ar eich cerdyn llyfrgell).

Mae e-Gylchgrawn yn fersiwn electronig o’r cylchgrawn.  Gallwch eu darllen ar-lein neu eu lawrlwytho a’u cadw am gymaint o amser ag rydych eisiau. 

Rydym yn defnyddio darparwr o’r enw RBdigital ar gyfer e-Gylchgronau.

Mae canllaw cam wrth gam ar sut i ddefnyddio’r gwasanaeth wedi ei amlinellu isod:

 • Creu cyfrif RBdigital gan ddefnyddio eich carden llyfrgell Caerffili
 • Mewngofnodwch i mewn i’ch cyfrif ar dudalen catalog RBdigital 
 • Porwch y cylchgronau sydd ar gael 
 • Cliciwch ar y botwm “Checkout Now' o dan y clawr
 • Gallech nawr ddarllen y cylchgrawn

Am gymorth i ddefnyddio’r gwasanaeth hwn Edrychwch ar Gwestiynau a Ofynnir yn aml RBdigital

Gwefannau Argymelledig a Thanysgrifiad RHAD AC AM DDIM

Mae'r gwefannau canlynol yn gronfeydd data tanysgrifiad sydd ar gael i'n holl aelodau llyfrgell naill ai o'ch dyfais eich hun gan ddefnyddio'ch cerdyn llyfrgell neu drwy ddefnyddio'r cyfrifiaduron yn  Eich Llyfrgell Leol.

Mynediad o lyfrgell yn unig

 • Mae Achau yn darparu cyfrifiad, genedigaeth, priodas, cofnodion marwolaeth a mwy.
 • Mae Find My Past yn darparu mynediad i dros 650 miliwn o gofnodion hanes y teulu gan gynnwys Cyfrifiad 1911.

Mynediad o lyfrgell neu o’ch cartref 

 • Mae "Theory Test Pro" yn efelychiad ar-lein realistig iawn o brofion theori gyrru'r DU ar gyfer pob categori cerbyd.  Mae’n cynnwys yr holl gwestiynau prawf swyddogol trwyddedig o’r DSA, y bobl sy’n gosod y profion. 
 • Mae "Who Else Writes Like?" yn ganllaw darllenwyr i awduron ffuglen.
 • Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnig ystod eang o adnoddau wedi eu tanysgrifio i gwsmeriaid Gwasanaeth Llyfrgelloedd Caerffili 
 • Mae Llyfrgelloedd Cymru yn borthol ar gyfer Llyfrgelloedd Cymru– gallwch ddod o hyd i beth sy’n digwydd a llawer mwy. 
Cysylltwch â ni