Beth sy'n digwydd yn y llyfrgelloedd

Beth bynnag yw eich oedran, mae gan lyfrgelloedd Caerffili digon o raglenni, gweithgareddau a chlybiau er mwyn adlonni i'ch cadw'n brysur trwy gydol y flwyddyn - mae llawer ohonynt am ddim.

Rydym yn sicr y bydd rhywbeth y gallwch chi, eich teulu a'ch ffrindiau fwynhau. Mae rhestr llawn o ddigwyddiadau ar gael i chi lawrlwytho isod.

Lawrlwythwch ein rhaglen ddigwyddiadau (PDF 51kb)

Ddim eisiau colli allan?

Dilynwch y Gwasanaeth Llyfrgelloedd Caerffili ar Facebook a Twitter er mwyn gweld y digwyddiadau a gweithgareddau diweddaraf sy'n digwydd mewn llyfrgell sy'n agos i chi!

Cysylltwch â ni

Tudalennau Cysylltiedig

Things to do