Caniatâd cynllunio ar gyfer y cartref

Gallwch ddarganfod a oes angen caniatâd cynllunio arnoch ar gyfer y rhan fwyaf o brosiectau ar wefan y Porthol Cynllunio sy’n darparu ystod o wybodaeth a chanllawiau rhyngweithiol i'ch helpu i archwilio sut i ddatblygu prosiectau tŷ cyffredin

Gellir gwneud rhai estyniadau a newidiadau i'ch cartref heb ganiatâd cynllunio. Gelwir hyn yn  ddatblygu a ganiateir.

I gael penderfyniad ffurfiol a oes angen caniatâd, gallwch wneud cais i ni am 'Dystysgrif Datblygiad Cyfreithlon (PDF)'. Mae'r math hwn o gais yn egluro a oes angen caniatâd cynllunio. Os nad oes angen, cewch dystysgrif i gadarnhau hyn. Os oes angen caniatâd cynllunio, bydd angen i chi gyflwyno cais cynllunio ffurfiol

Dylech hefyd nodi bod caniatâd cynlluniochymeradwyaeth rheoliadau adeiladu yn ddau ganiatâd ar wahân ac efallai y bydd angen i chi wneud cais am y ddau.

Cysylltwch â ni