Clybiau brecwast

Mae brecwast wedi cael ei gydnabod ers amser maith fel pryd bwyd pwysicaf y dydd ac mae'r dystiolaeth yn dangos bod brecwast iach yn gysylltiedig â gwell iechyd, canolbwyntio ac ymddygiad yn ein hysgolion.

Rydym yn cynnig brecwast am ddim yn y rhan fwyaf o’n hysgolion cynradd.  Gwelwch y rhestr isod am yr holl ysgolion cynradd sydd yn rhan o’r cynllun.

Beth sydd yn cael ei ddarparu?

Mae brecwast am ddim yn cynnwys: -

 • Grawnfwydydd gyda llaeth
 • Ffrwyth neu swydd ffrwythau
 • Tafell o dôst gwenith cyflawn gyda jam neu farmalêd
Os oes gan eich plentyn unrhyw anghenion deietegol arbennig cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth.

Am faint o’r gloch y mae’n dechrau?

Fel arfer mae clybiau brecwast yn dechrau cyn yr ysgol, o 8am. Fodd bynnag, gall amseroedd dechrau amrywio felly cysylltwch ag ysgol eich plentyn am fanylion. 

Ysgolion sy’n rhan o’r cynllun sy’n darparu brecwast am ddim

Isod mae rhestr o’r ysgolion sy’n cynnig cynllun clwb brecwast:

 • Idris Davies 3-18
 • Ysgol Gynradd Abercarn
 • Ysgol Gynradd Aberbargod
 • Ysgol Fabanod Bedwas
 • Ysgol Iau Cwmaber
 • Ysgol Iau Bedwas
 • Ysgol Gynradd Coed Duon
 • Ysgol Gynradd Bryn Awel
 • Ysgol Gynradd Bryn
 • Ysgol Gynradd Cefn Fforest (Iau)
 • Ysgol Gynradd Coed-y-Brain
 • Ysgol Gynradd Crymlyn
 • Ysgol Fabanod Cwm Glas
 • Ysgol Gynradd Cwm Ifor
 • Ysgol Fabanod Cwmaber
 • Ysgol Gynradd Cwmcarn
 • Ysgol Gynradd Cwmfelin-fach
 • Ysgol Gynradd Cwrt Rawlin
 • Ysgol Gynradd Trelyn
 • Ysgol Gynradd Fochriw
 • Ysgol Gynradd Gilfach Fargod
 • Ysgol Gynradd Glyn Gaer
 • Ysgol Gynradd ac Ysgol Feithrin Gymunedol Graig-y-rhaca
 • Ysgol Gynradd Greenhill
 • Ysgol Gynradd Tynewydd
 • Ysgol Fabanod Hendre
 • Ysgol Iau Hendre
 • Ysgol Gynradd Parc Hendredenny
 • Ysgol Gynradd Hengoed
 • Ysgol Iau Llancaiach
 • Ysgol fabanod Llanfabon
 • Ysgol Gynradd Machen
 • Ysgol Gynradd Maes-y-cwmwr
 • Ysgol Gynradd Nant y Parc
 • Ysgol Gynradd Cefn-y-pant
 • Ysgol Gynradd y Parc
 • Ysgol Gynradd Pengam
 • Ysgol Gynradd Penllwyn
 • Ysgol Gynradd Pentwyn-mawr
 • Ysgol Gynradd Plas-y-felin
 • Ysgol Gynradd Pontllan-fraith
 • Ysgol Gynradd Rhiw Syr Dafydd
 • Ysgol Gynradd Rhydri
 • Ysgol Gynradd Rhisga
 • Ysgol Iau St Gwladys Bargod
 • Ysgol Gynradd Gatholig Santes Helen
 • Ysgol Gymunedol Sant Iago
 • Ysgol y Twyn (Iau)
 • Ysgol Gynradd Tir-y-berth
 • Ysgol Gynradd Treffilip
 • Ysgol Gynradd Trinant
 • Ysgol Fabanod Tŷ Isaf
 • Ysgol Gynradd Tŷ Sign
 • Ysgol Gynradd Tyn-y-wern
 • Ysgol Gynradd Rhymni Uchaf
 • Ysgol Gynradd Waunfawr
 • Ysgol Gynradd Y Rhosyn Gwyn
 • Ysgol Gynradd Ynys-ddu
 • Ysgol Gymaeg Bro Sannan
 • Ysgol Gymraeg Cwm Derwen
 • Ysgol Gymraeg Cwm Gwyddon
 • Ysgol Gymraeg Gilfach Fargod
 • Ysgol Gynradd Gymraeg Caerffili
 • Ysgol Ifor Bach
 • Ysgol Penalltau
 • Ysgol y Lawnt
 • Ysgol Gynradd Ystrad Mynach

I gael rhagor o wybodaeth am glybiau brecwast, neu i holi am brydau ysgol, cysylltwch â ni.

Cysylltwch â ni