Prydau ysgolion cynradd

Rydym yn rhoi llawer o amser, ymdrech ac adnoddau i greu a hyrwyddo bwydlenni iach a chynnig dewis i blant. 

Cliciwch yma i ganfod beth sydd ar y fwydlen heddiw a'r prisiau diweddaraf.

Mae'r holl fwyd a diod yr ydym yn eu cynnig yn yr ysgol yn cydymffurfio â'r Rheoliadau Bwyta'n Iach mewn Ysgolion (Gofynion a Safonau Maeth) (Cymru).

Faint?

Mae pryd yn cynnwys dau gwrs i blentyn yn £2.10 (£2.50 ar gyfer cinio ysgol i’r plant Meithrin). Ewch i weld beth sydd ar y fwydlen heddiw am ragor o fanylion.

Gwefan prydau bwyd ysgolion cynradd

Mae gwefan My School Lunch website yn cynnig llawer o wybodaeth, gemau a gweithgareddau i blant, rhieni ac athrawon am brydau bwyd ysgolion, diet a bwyta'n iach.

Am ragor o wybodaeth am brydau Ysgolion Cynradd, cysylltwch â ni.

Cysylltwch â ni