Ysgolion, dyddiadau tymor a chau ysgolion

Cau ysgolion

Ydy’r tywydd wedi effeithio ar ysgol eich plentyn? Efallai bod ysgol eich plentyn wedi cau oherwydd bod y trydan wedi diffodd?  

Diwrnodau hyfforddiant Athrawon

Yn ystod y flwyddyn academaidd bydd ysgolion ar gau i ddisgyblion am hyd at bum diwrnod i gynnal hyfforddiant mewn swydd i athrawon. Isod mae rhestr o bryd mae ysgolion yn bwriadu cau yn ysgol y flwyddyn academaidd. Caiff ei diweddaru wrth i ni gael gwybodaeth gan ysgolion. Bydd ysgolion yn cadarnhau’r dyddiadau hyn i rieni a gofalwyr yn y ffordd arferol.

Diwrnodau hyfforddiant athrawon 2018 - 2019 (PDF)

Tymor yr Hydref 2018

 • Tymor yn cychwyn ar Ddydd Llun 3 Medi 2018
 • Hanner Tymor yn cychwyn ar Ddydd Llun 29 Hydref 2018
 • Hanner Tymor yn gorffen ar Ddydd Gwener 2 Tachwedd 2018
 • Tymor yn gorffen ar Ddydd Gwener 21 Rhagfyr 2018

Tymor y Gwanwyn 2019

 • Tymor yn cychwyn ar Ddydd Llun 7 Ionawr 2019
 • Hanner Tymor yn cychwyn ar Ddydd Llun 25 Chwefror 2019
 • Hanner Tymor yn gorffen ar Ddydd Gwener 1 Mawrth 2019
 • Tymor yn gorffen ar Ddydd Gwener 12 Ebrill 2019

Tymor yr Haf 2019

 • Tymor yn cychwyn ar Ddydd Llun 29 Ebrill 2019
 • Hanner Tymor yn cychwyn ar Ddydd Llun 27 Mai 2019
 • Hanner Tymor yn gorffen ar Ddydd Gwener 31 Mai 2019
 • Tymor yn gorffen ar Ddydd Llun 22 Gorffennaf 2019

Tymor yr Hydref 2019

 • Tymor yn cychwyn ar Ddydd Llun 2 Medi 2019
 • Hanner Tymor yn cychwyn ar Ddydd Llun 28 Hydref 2019
 • Hanner Tymor yn gorffen ar Ddydd Gwener 1 Tachwedd 2019
 • Tymor yn gorffen ar Ddydd Gwener 20 Rhagfyr 2019

Tymor y Gwanwyn 2020

 • Tymor yn cychwyn ar Ddydd Llun 6 Ionawr 2020
 • Hanner Tymor yn cychwyn ar Ddydd Llun 17 Chwefror 2020
 • Hanner Tymor yn gorffen ar Ddydd Gwener 21 Chwefror 2020
 • Tymor yn gorffen ar Ddydd Gwener 3 Ebrill 2020

Tymor yr Haf 2020

 • Tymor yn cychwyn ar Ddydd Llun 20 Ebrill 2020
 • Hanner Tymor yn cychwyn ar Ddydd Llun 25 Mai 2020
 • Hanner Tymor yn gorffen ar Ddydd Gwener 29 Mai 2020
 • Tymor yn gorffen ar Ddydd Llun 20 Gorffennaf 2020
Cysylltwch â ni