Grwpiau cefnogi gofalyddion

Rydym ni’n cynnal grwpiau cefnogi rheolaidd ar gyfer gofalwyr yng Nghoed-duon, Bargod, Caerffili a Rhisga.

Coed-duon

Ar brynhawn Mawrth olaf y mis, 1pm–2:30pm, yn y Sirhowy (Wetherspoon's).
26.02.19                                            
26.03.19
30.04.19                                            
28.05.19                                            
25.06.19
30.07.19                                             
27.08.19                                            
24.09.19
29.10.19                                            
26.11.19

Bargod

Ar bedwerydd prynhawn Mercher y mis, 2pm–3:30pm, yn Llyfrgell Bargod.
27.02.19                                            
27.03.19
24.04.19                                            
22.05.19                                            
26.06.19
24.07.19                                            
28.08.19                                            
25.09.19
23.10.19                                            
27.11.19

Caerffili

Ar brynhawn Gwener cyntaf y mis, 2pm–3:30pm, yn Llyfrgell Caerffili.
01.02.19                                            
01.03.19
05.04.19                                            
03.05.19                                            
07.06.19
05.07.19                                            
02.08.19                                             
06.09.19
04.10.19                                            
01.11.19

Rhisga

Ar ail brynhawn Iau y mis, 2pm–3:30pm, yn y Coffee Mill, Y Stryd Fasnachol, Rhisga NP11 6EE.
14.02.19                                            
14.03.19
11.04.19                                            
09.05.19                                            
13.06.19
11.07.19                                            
08.08.19                                            
12.09.19
10.10.19                                            
14.11.19  

Rhymni

Mae'n ddrwg gennym ein bod ni'n canslo gweddill y grwpiau Rhymni hyd nes y rhoddir rhagor o rybudd. Y grŵp agosaf yw Bargod, ac rydym yn cyfarfod yno ar y pedwerydd ddydd Mercher o bob mis yn y Llyfrgell o 2-3: 30pm. Os bydd galw yn y dyfodol, byddwn yn ystyried ailgyflwyno'r grŵp hwn.

Adnoddau

Cynllun Grantiau Bach

Ar hyn o bryd mae gennym swm bach o arian ar gael i gynorthwyo gofalyddion yn eu rôl gofalu. Gall gofalyddion wneud cais am arian ar gyfer gwahanol bethau, megis offer cartrefi, gwersi gyrru, seibiannau byr a chymorth gyda sgiliau newydd. Cysylltwch â ni am ffurflen gais.

Trefnu digwyddiad?

Os yw eich sefydliad neu grŵp yn cynnal digwyddiad a’ch bod chi eisiau i ni fod yn ymwybodol ohono, cysylltwch â’r Gweithiwr Cynnal Gofalwyr i’n hysbysu ac os yw’n addas, byddwn yn ychwanegu’r manylion i’r dudalen hon.

Cysylltwch â ni