Grwpiau cefnogi gofalyddion

Rydym ni’n cynnal grwpiau cefnogi rheolaidd ar gyfer gofalwyr yng Nghoed-duon, Bargod, Caerffili a Rhisga.

Bargod - Mae grŵp gofalyddion Bargod yn cwrdd ar bedwerydd prynhawn Mercher y mis, 2pm–3.30pm, yn Llyfrgell Bargod.

22.01.20
26.02.20
25.03.20
22.04.20
27.05.20
24.06.20
22.07.20
26.08.20
23.09.20
28.10.20
25.11.20

Coed Duon - Mae grŵp gofalyddion Coed Duon yn cwrdd ar brynhawn Mawrth olaf y mis, 1pm-2.30pm yn y Sirhowy (Wetherspoon’s), Coed Duon.

28.01.20
25.02.20
31.03.20
24.04.20
26.05.20
30.06.20
28.07.20
25.08.20
29.09.20
27.10.20

Caerffili - Mae grŵp gofalyddion Caerffili yn cwrdd ar brynhawn Gwener cyntaf y mis, 2pm–3.30pm yn Llyfrgell Caerffili.

03.01.20
07.02.20
06.03.20
03.04.20
01.05.20
05.06.20
03.07.20
07.08.20
04.09.20
02.10.20
06.11.20

Rhisga - Mae grŵp gofalyddion Rhisga yn cwrdd ar ail brynhawn Iau’r mis, 2pm-3.30pmyn ‘The Coffee Mill’, Commercial Street, Rhisga.

09.01.20                                                        
13.02.20
12.03.20
09.04.20
14.05.20
11.06.20
09.07.20
13.08.20
10.09.20
08.10.20
12.11.20

Adnoddau

Cynllun Grantiau Bach

Ar hyn o bryd mae gennym swm bach o arian ar gael i gynorthwyo gofalyddion yn eu rôl gofalu. Gall gofalyddion wneud cais am arian ar gyfer gwahanol bethau, megis offer cartrefi, gwersi gyrru, seibiannau byr a chymorth gyda sgiliau newydd. Cysylltwch â ni am ffurflen gais.

Trefnu digwyddiad?

Os yw eich sefydliad neu grŵp yn cynnal digwyddiad a’ch bod chi eisiau i ni fod yn ymwybodol ohono, cysylltwch â’r Gweithiwr Cynnal Gofalwyr i’n hysbysu ac os yw’n addas, byddwn yn ychwanegu’r manylion i’r dudalen hon.

Cysylltwch â ni