Cefnogi pobl

Os ydych yn byw yn ardal Bwrdeistref Sirol Caerffili, dros 16 oed ac yn cael trafferth cadw eich cartref, mewn perygl o golli eich swydd, angen symud neu angen help gyda'ch arian, gallai'r Tîm Cefnogi Pobl eich helpu.  Mae’r gwasanaeth am ddim.

Gallwn ni helpu ag unrhyw beth a allai arwain atoch chi yn colli eich cartref. 

  • Oes angen i chi dalu mwy i aros yn eich cartref?  Oes gennych chi nawr ôl-ddyledion oherwydd y diffyg?
  • Oes angen help arnoch i gysylltu â phobl, eich landlord neu adrannau iechyd?
  • Ydych chi’n cael trafferth cael eich landlord i wneud atgyweiriadau?
  • Oes angen help arnoch i ddod o hyd i waith, cyfleoedd addysg neu wirfoddol?
  • Ydych chi’n ansicr o ran yr incwm y mae gennych hawl ei gael?  Oes arnoch chi arian i unrhyw un?
  • Ydych chi’n ei chael hi’n anodd llenwi ffurflenni, darllen llythyrau?
  • Ydych chi’n gwybod eich hawliau fel tenant?  

Os ydych chi’n meddwl y gallwch chi neu rywun yr ydych yn ei adnabod elwa o gael cymorth yn y meysydd hyn neu eraill, ewch i’r wefan Cefnogi Pobl i gael rhagor o wybodaeth am ein gwasanaethau.

Cysylltwch â ni